Tipsa oss

Har du ett fall? Centrum för rättvisa tar emot tips och ansökningar från allmänheten. Alla ärenden granskas av våra jurister. Du kontaktar oss med hjälp av formuläret nedan. Vänligen notera att kontaktmetoderna inte är krypterade.

Kontaktformulär

Skicka din ansökan med e-post

Du kan också kontakta oss på [email protected]. Se till att du besvarar de frågor som finns i kontaktformuläret ovan.

Skicka din ansökan med vanlig post

Skicka din ansökan till Centrum för rättvisa, Box 2215, 103 15 Stockholm. Märk kuvertet med ”Ansökan”. Om du vill kan du ladda ned och fylla i följande formulär.

Skicka aldrig originalhandlingar till oss då vi inte kan åta oss att returnera handlingar.

Frågor och svar

Centrum för rättvisa är en ideell och oberoende stiftelse. Vi har begränsade resurser och måste därför göra prioriteringar gällande vilka rättsfall vi ska driva. Det är Centrum för rättvisas styrelse som fattar beslut om detta. Följande principer är vägledande för styrelsens beslut om antagande av nya klienter och urvalet av fall:

  • För att Centrum för rättvisa ska engagera sig i ett fall måste det direkt eller indirekt beröra en rättsligt skyddad fri- eller rättighet eller någon annan viktig rättsstatlig princip.
  • Centrum för rättvisa prioriterar mål som kan få betydelse för fler än den enskilda klienten genom prejudikatbildning eller genom att fallet illustrerar behovet av en lagändring.
  • Centrum för rättvisa prioriterar klienter som inte har råd att tillvarata sin rätt på egen hand. I vissa fall, t.ex. när ärendet gäller en fråga av stort allmänintresse, kan stiftelsen engagera sig för klienter som i och för sig har råd att anlita juridiskt biträde.

Vi driver inte fall som handlar om rättstvister mellan enskilda, t.ex. vårdnadstvister eller hyrestvister.

Det går inte att betala för att få Centrum för rättvisa att driva ett visst ärende.

När du har kontaktat oss om ett ärende så kommer det att granskas av våra jurister. Vi gör då en preliminär bedömning av om vi kan engagera oss i fallet. Vi hör av oss om vi väljer att granska fallet närmare eller om vi behöver kompletterande uppgifter. Om du inte har hört något från oss inom en månad från det att vi tog emot din ansökan så har vi gjort bedömningen att vi inte kan gå vidare med ärendet.

Av resursskäl har vi tyvärr inte möjlighet att motivera enskilda beslut.

Nej, det kostar inget att höra av sig till oss. Vi tar inte betalt av våra klienter i de rättsfall som vi driver.

Tyvärr. På grund av det stora antalet tips och ansökningar har vi inte möjlighet att ta emot eller diskutera enskilda ärenden per telefon. Vi har heller inte möjlighet att ta emot ansökningar via personliga möten. Vänligen använd kontaktformuläret ovan om du vill komma i kontakt med oss. Våra jurister granskar alla inkomna tips och förfrågningar.

För att vi ska kunna ta ställning till om vi ska driva ditt fall eller inte behöver vi behandla dina personuppgifter. För det behöver vi ditt samtycke. Genom att ansöka om vår hjälp intygar du att du har läst och samtycker till behandlingen av dina personuppgifter i enlighet med vår personuppgiftspolicy.

När du fyller i formuläret är det viktigt att du inte lämnar fler personuppgifter om andra än vad som är nödvändigt. Skriv till exempel hellre ”handläggaren” än den specifika handläggarens namn. Om det inte är absolut nödvändigt för att beskriva ditt fall ber vi dig också att undvika att uppge några känsliga personuppgifter. Känsliga personuppgifter är bl.a. personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening, uppgifter om hälsa eller uppgifter om en persons sexualliv eller sexuella läggning.

Om du har några frågor om hur du ska fylla i formuläret är du välkommen att kontakta oss på [email protected].