Nyheter

Håll dig uppdaterad med senaste nyheterna från Centrum för rättvisa.

Sofia Sundström får skadestånd – ”oacceptabelt” att lägga myndighetsärende på hög i nästan två år

Länsstyrelsen lät Sofia Sundströms ärende ligga på hög i nästan två år utan åtgärd. Enligt statens advokat Justitiekanslern (JK) var handläggningstiden inte olagligt lång. JK har under lång tid ansett att gränsen för olagligt långsam handläggning ska dras först efter två års passivitet från myndigheternas sida. Men nu har Stockholms tingsrätt underkänt JK:s praxis och slagit fast att väntetiden i Sofia Sundströms fall varit oacceptabel. ”Tingsrättens dom innebär att JK måste tänka om”, säger Olivia Möller, jurist på Centrum för rättvisa.

Hovrätten ger Arne Gavelin rätt – höjer skadestånd för felaktigt förvaltarskap 

Svea hovrätt har i dag dömt staten att betala skadestånd för brott mot Europakonventionen. Domen gäller Arne Gavelin som felaktigt sattes under förvaltarskap och fråntogs rätten att bestämma över sitt liv under ett års tid. Han får nu skadestånd med 80 000 kronor för rättighetsöverträdelsen. ”Domen innebär en upprättelse för Arne Gavelin, men han har rätt till ett mycket högre skadestånd och kommer därför att överklaga till Högsta domstolen”, säger Natalie Staff, jurist på Centrum för rättvisa.

Europadomstolen kräver svar från Sverige om behandlingen av visselblåsarna i Macchiarini-affären  

Forskarna som avslöjade en av Sveriges största medicinska skandaler, stämplades själva som medskyldiga till forskningsfusk av Karolinska Institutet (KI). De fick ingen möjlighet att försvara sig mot anklagelserna eller överklaga till domstol. Med hjälp av Centrum för rättvisa anmälde visselblåsarna Sverige till Europadomstolen, som nu inleder en granskning av fallet och kräver svar från Sverige.

Region Skånes försök att köpa sig fri från rättsprocess stoppas

Tidigare i år stämde Olivia vårdgivaren Region Skåne för att hennes rätt till kroppslig integritet och självbestämmande överträtts i samband med hennes förlossning. För att undvika en rättslig prövning gick regionen med på att betala skadestånd till Olivia, samtidigt som den förnekade ansvar för rättighetsöverträdelsen. Men i ett unikt beslut underkänner nu Kristianstads tingsrätt regionens manöver – regionen får inte köpa sig fri från ansvar. Därför fortsätter nu rättsprocessen om regionens ansvar för det inträffade.