Nyheter

Håll dig uppdaterad med senaste nyheterna från Centrum för rättvisa.

Nyfödda forskarbarn ska inte längre utvisas

Våren 2022 utvisades KI-forskaren Chaitanya Tellapragadas nyfödda dotter. Anledningen var att hon inte hade lämnat in sin ansökan om uppehållstillstånd ”före inresan” i Sverige, trots att hon var född här. Nu välkomnar Centrum för rättvisa lagförslaget SOU 2024:15 som innebär att nyfödda forskarbarn ska kunna ansöka om uppehållstillstånd inifrån Sverige.

Karin och Pär Brodin fick inte överklaga Skogsstyrelsens olagliga beslut – nu stämmer de staten

När familjegården i Södermanland drabbades av ett aggressivt skadedjursangrepp hindrades Karin och Pär Brodin från att rädda skogen. Skälet var att Skogsstyrelsen registrerat skogen som ”nyckelbiotop” – ett beslut som fattats utan lagstöd. Två domstolar konstaterade att beslutet var olagligt och att det därför skulle upphävas. Men Högsta förvaltningsdomstolen rev upp domarna och kom fram till att Skogsstyrelsens beslut inte fick prövas i domstol. De olagliga registreringarna kvarstår därför. Nu stämmer paret Brodin staten med hjälp av Centrum för rättvisa. ”Rätten att få överklaga ingripande myndighetsbeslut till domstol är grundläggande i en rättsstat. Högsta förvaltningsdomstolens beslut strider mot Europakonventionen”, säger Fredrik Thorslund, jurist på Centrum för rättvisa.

Inga-Lill och Bo Ragnar tar strid för rivningshotade attefallshuset – ”Kommunens beslut är olagligt”

Tidigare i våras väckte Haninge kommun stor uppmärksamhet när den beslutade att pensionärsparet Inga-Lill och Bo Ragnar skulle riva sitt attefallshus på Smådalarö. Skälet var att huset av misstag placerats 34 centimeter fel. Nu har paret överklagat beslutet till Länsstyrelsen i Stockholm eftersom det kan vara olagligt. ”Kommunens rivningsföreläggande strider både mot svensk grundlag och mot Europakonventionens bestämmelser om egendomsskydd”, säger Erik Scherstén, jurist på Centrum för rättvisa.

Förlikning om rättegångskostnader i förvaltningsmål

Trots att Sylvie vann mot Skatteverket i Högsta förvaltningsdomstolen tvingades hon betala för sin advokat ur egen ficka. För att få ersättning hänvisades hon till att inleda en ny rättegång mot staten i allmän domstol. Men handläggningen drog ut på tiden och Sylvie har därför valt att ingå en förlikning med staten. ”Fallet visar problemet med att enskilda tvingas föra dubbla processer för att gå skadefria när myndigheterna gör fel”, säger Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för rättvisa.

Centrum för rättvisas fall blir lagutredning 

I mars 2022 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att Centrum för rättvisas klient Sylvie inte kunde få ersättning för de rättegångskostnader hon haft för att rätta till ett felaktigt beslut från Skatteverket i förvaltningsrätten (HFD 2022 ref. 10). Nu har regeringen meddelat att den ska tillsätta en utredning för att se över om reglerna för kostnadsersättning i förvaltningsmål borde ändras.

Falu kommun går fri från ansvar för John Walters död

Falu kommun placerade femårige John Walter på HVB-hemmet Platea i Hagfors, trots att kommunen kände till att hemmet hade allvarliga säkerhetsbrister. Drygt två veckor senare hittades han drunknad i en närliggande älv.
Tidigare i år frikändes två anställda vid HVB-hemmet från vållande till annans död. I dag går även Falu kommun fri från ansvar för John Walters död, enligt en dom från Falu tingsrätt. ”Vi kommer att överklaga domen. Föräldrar måste kunna lita på att kommuner inte placerar barn på livsfarliga HVB-hem”, säger Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för rättvisa som företräder föräldrarna.

Domstol stoppar förbudet mot ”persiska vinet” – Shahram Soltanis drycker tillåtna tills vidare

Shahram Soltanis dröm om att återuppväcka den anrika persiska vintraditionen grusades, när Livsmedelsverket i oktober 2023 beslutade att förbjuda all produktion och försäljning av hans drycker. Enligt myndigheten fick Shahram Soltani inte kalla dryckerna för vin – och inte för något annat heller. Nu har Förvaltningsrätten i Uppsala stoppat Livsmedelsverkets förbud i väntan på slutlig prövning. ”En viktig delseger för Shahram som nu får återuppta sin försäljning. Men förbudet borde aldrig ha utfärdats och bör upphävas för gott”, säger Fredrik Thorslund, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Shahram Soltani.

Livsmedelsverket förbjöd Shahram Soltanis persiska vin – nu tar han strid för sin dröm

I en liten fabrik i Småland drömde entreprenören Shahram Soltani om att återuppväcka den anrika persiska vintraditionen, som varit bannlyst i Iran sedan 1979. Efter att ha ordnat med alla tillstånd gjorde hans drycker succé hos Systembolaget och bland internationella vinkännare. Men då beslutade Livsmedelsverket att förbjuda produkterna, eftersom vindruvorna odlats utanför EU. Enligt Livsmedelsverket får Shahram Soltani inte kalla sina produkter för vin – och inte för något annat heller. ”Livsmedelsverkets förbud är fel. Det strider mot näringsfriheten och bör omedelbart stoppas. Till skillnad från i Iran är drycken laglig i Sverige”, säger Fredrik Thorslund, jurist på Centrum för rättvisa som hjälper Shahram Soltani att ta strid mot beslutet.