Nyheter

Håll dig uppdaterad med senaste nyheterna från Centrum för rättvisa.

Ola Hjelms tomt blev värdelös på grund av felaktigt strandskyddsbeslut – nu tar han sitt fall till Europadomstolen

Under fyra års tid hindrade myndigheterna Ola Hjelm från att bebygga sin fastighet i Norrtälje. Detta trots att det var uppenbart att det inte behövdes strandskydd på fastigheten. Ola Hjelm har under många års tid drivit rättsprocesser i olika instanser. Till slut fick han dispens för att bygga sitt hus, men har därefter nekats upprättelse och kompensation av svenska domstolar. Med hjälp av Centrum för rättvisa tar han nu sitt fall till Europadomstolen för att stärka egendomsskyddet i Sverige.

KI-forskarens dotter får stanna i Sverige – men nyfödda forskarbarn riskerar fortfarande utvisning 

Forskaren Chaitanya Tellapragada bor i Sverige tillsammans med sin familj och är verksam vid Karolinska Institutet i Stockholm. När hans yngsta dotter föddes i oktober 2021 beslutade Migrationsverket att utvisa henne för att hennes ansökan om uppehållstillstånd inte lämnats in ”före inresan” i Sverige – trots att hon är född här. Efter en lång process har utvisningen stoppats, men inget tyder på att Migrationsverket tänker sluta utvisa nyfödda forskarbarn.

Europadomstolen kräver svar från Sverige om spermiestölderna i Halmstad

År 1985 sökte sig Zdravko Paic till Hallands sjukhus för en fertilitetsutredning. 37 år senare fick han veta att han har en biologisk dotter eftersom hans spermieprov använts av sjukhuset till inseminering av en för honom okänd kvinna, helt utan hans vetskap eller samtycke. Med hjälp av Centrum för rättvisa anmälde Zdravko i våras Sverige till Europadomstolen. Nu kräver domstolen svar från svenska staten om hans fall.

Vinst för energiexperten Kent Östergård, men hans kamp för sitt företag fortsätter

Kent Östergård har varit certifierad energiexpert i tio år. Men när han skulle förnya sin certifiering avslogs hans ansökan av det statliga bolaget RISE. Avslagsbeslutet drog undan mattan för hans företag och innebär i praktiken ett yrkesförbud. På grund av en lucka i lagen får beslutet inte överklagas. Nu har Förvaltningsrätten i Växjö i en banbrytande dom slagit fast att överklagandeförbudet strider mot Europakonventionen.

Ofrivillige spermiedonatorn Bengt Wernersson tar sitt fall till Europadomstolen

År 1990 sökte sig Bengt Wernersson till Hallands sjukhus för en fertilitetsutredning. Nästan 33 år senare fick han veta att han har en biologisk dotter eftersom hans spermieprov använts av sjukhuset till inseminering av en för honom okänd kvinna, helt utan hans vetskap eller samtycke. I våras tog en annan ofrivillig donator sitt fall till Europadomstolen med hjälp av Centrum för rättvisa. Nu hjälper Centrum för rättvisa även Bengt Wernersson att ta sitt fall dit.

Partille kommun stäms igen för olagliga gatuavgifter

Våren 2021 fälldes Partille kommun i domstol för brott mot äganderätten efter att ha tvingat en pensionär i Öjersjö att betala nästan 800 000 kronor i gatuavgifter. Kommunen accepterade domen och betalade tillbaka de olagliga avgifterna till fastighetsägaren. Men kommunen har vägrat att göra rätt för sig i förhållande till de många grannar som drabbades på motsvarande sätt. Makarna Harald och Sabine Daniels tvingades ta banklån för att ha råd att betala kommunens avgifter på 487 189 kronor. Med hjälp av Centrum för rättvisa stäms nu kommunen på nytt för de olagliga avgifterna i Öjersjö.

Sofia Sundström stämmer staten för långa väntetider hos myndigheterna

Sofia Sundström drabbades av långsam handläggning när hennes myndighetsärende blev liggande utan åtgärd i ett år och elva månader. Men när hon vände sig till Justitiekanslern (JK) för att få upprättelse för rättighetsöverträdelsen fick hon nobben. Enligt JK får ärenden ligga på hög i upp till två år innan den enskildes rätt har överträtts. Centrum för rättvisa hjälper nu Sofia att stämma staten för att utmana JK:s praxis som urholkar den grundläggande rätten att få en rättslig prövning inom skälig tid.

Region Skåne går med på att betala skadestånd till Olivia – men vill inte erkänna att den gjort något fel

I januari stämde Olivia vårdgivaren Region Skåne i domstol för att hennes grundläggande rätt till kroppslig integritet och självbestämmande överträtts i samband med hennes förlossning. Under förlossningen utsattes Olivia för ett riskfyllt och obefogat ingrepp som hon inte hade samtyckt till. Regionen har nu gått med på att betala det skadestånd som Olivia begärt, men förnekar att det har skett en överträdelse av hennes rättigheter.

Ofrivillige spermiedonatorn Zdravko Paic tar sitt fall till Europadomstolen

År 1985 sökte sig Zdravko Paic till Hallands sjukhus för en fertilitetsutredning. 37 år senare fick han veta att han har en biologisk dotter eftersom hans spermieprov använts av sjukhuset till inseminering av en för honom okänd kvinna, helt utan hans vetskap eller samtycke. Med hjälp av Centrum för rättvisa tar han nu sitt fall till Europadomstolen.