Nyheter

Håll dig uppdaterad med senaste nyheterna från Centrum för rättvisa.

Ofrivillige spermiedonatorn Zdravko Paic tar sitt fall till Europadomstolen

År 1985 sökte sig Zdravko Paic till Hallands sjukhus för en fertilitetsutredning. 37 år senare fick han veta att han har en biologisk dotter eftersom hans spermieprov använts av sjukhuset till inseminering av en för honom okänd kvinna, helt utan hans vetskap eller samtycke. Med hjälp av Centrum för rättvisa tar han nu sitt fall till Europadomstolen.

Vinst för Marie-Louise: Fel att neka domstolsprövning när myndigheterna varit långsamma

Salems kommun förstörde infarten till Marie-Louise Grettves hus i samband med ett vägarbete. Kommunen vägrade sedan att återställa infarten och hon tvingades inleda en rättsprocess. Men processen drog ut på tiden så pass mycket att ärendet hann preskriberas, och tvisten mot kommunen löstes aldrig. Idag har Stockholms tingsrätt kommit fram till att staten därmed brutit mot Marie-Louise Grettves rätt till domstolsprövning.

Karolinska backar efter Centrum för rättvisas insats: Lydia får möjlighet att bli biologisk förälder

För ett par år sedan vände sig Lydia till Karolinska Universitetssjukhuset (Karolinska) för att hon ville använda sina egna nedfrysta ägg för att få barn. Karolinska sa nej och menade att det saknades ”rättsligt stöd” för behandlingen. Sjukhusets beslut fick inte överklagas. Med hjälp av Centrum för rättvisa, som bedömde att Karolinska tolkade lagen fel, begärde Lydia och hennes sambo Fredrik en ny chans att bli föräldrar. I ett nytt beslut har Karolinska nu gett paret rätt.

Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52)

Centrum för rättvisa har avgett remissyttrande över betänkandet Utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (SOU 2022:52). Utredningens uppdrag har varit att överväga i vilken utsträckning det bör införas utökade möjligheter att använda preventiva tvångsmedel (dvs tvångsmedel som används utanför en förundersökning i syfte att förhindra brott).

Olivia stämmer Region Skåne för påtvingat ingrepp under sin förlossning

Trots att Olivias förlossning fortskred normalt utsattes hon, mot sin uttryckliga vilja, för ett riskfyllt och obefogat vårdingrepp som kallas för yttre press. Fallet illustrerar ett problem inom vården som är att patientlagens krav på samtycke inte efterlevs i tillräcklig utsträckning. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer Olivia Region Skåne på skadestånd för att hennes grundläggande rätt till kroppslig integritet och självbestämmande har överträtts och för att inskärpa kravet på samtycke i vården.

Hovrätten ger Teddy Bondefalk rätt – får skadestånd för operation utan samtycke

Svea hovrätt har idag i en unik dom beviljat Teddy Bondefalk skadestånd för att Region Stockholm överträtt hans grundläggande rätt till kroppsligt självbestämmande. Läkare på Karolinska sjukhuset utförde en annan och mer riskfylld operation än vad Teddy Bondefalk hade informerats om och samtyckt till. Teddy Bondefalk drabbades till följd av operationen av mycket allvarliga skador.

Felaktigt dömde Samir Sabri tar sitt fall till Europadomstolen

Samir Sabri blev som 15-åring oskyldigt dömd för mordet på sin styvmor. 30 år senare fick han resning och friades från alla misstankar. Trots att den ursprungliga brottmålsprocessen präglades av allvarliga rättssäkerhetsbrister har staten vägrat att ersätta Samir för den felaktiga domen. Med hjälp av Centrum för rättvisa tar han nu sitt fall till Europadomstolen.

Familjeföretag förlorar i Högsta förvaltningsdomstolen – Tillväxtverkets praxis står sig

Hundratals småföretagare hamnade i kläm när Tillväxtverket i efterhand återkrävde korttidsstöd från företag som beslutat om utdelning, trots att det inte fanns något utdelningsförbud när stöden beviljades. Några av de som drabbats är Annika Utbult och Peter Borneby, som driver restaurangverksamhet i Borås. I en ny dom har nu Högsta förvaltningsdomstolen gått på Tillväxtverkets hårda […]

Fredrik Bergman nominerad till Årets Jurist 2022

Dagens Juridiks läsare har nominerat de jurister de helst vill se som vinnare av utmärkelsen Årets Jurist 2022. Bland de nominerade finns Centrum för rättvisas chef Fredrik Bergman.  – Det är både hedrande och roligt att vårt arbete på Centrum för rättvisa uppmärksammas på det här sättet. Det finns ett stort intresse för frågor om […]