Aktuellt

Ofrivillige spermiedonatorn Bengt Wernersson tar sitt fall till Europadomstolen

År 1990 sökte sig Bengt Wernersson till Hallands sjukhus för en fertilitetsutredning. Nästan 33 år senare fick han veta att han har en biologisk dotter eftersom hans spermieprov använts av sjukhuset till inseminering av en för honom okänd kvinna, helt utan hans vetskap eller samtycke. I våras tog en annan ofrivillig donator sitt fall till Europadomstolen med hjälp av Centrum för rättvisa. Nu hjälper Centrum för rättvisa även Bengt Wernersson att ta sitt fall dit.


– Det känns som ett övergrepp och är enormt kränkande. Man får inte göra så här mot människor, säger Bengt Wernersson. 

Under hösten 2022 avslöjade Uppdrag granskning flera fall av ofrivilliga spermiedonatorer på Hallands sjukhus. Bengt Wernersson skulle senare visa sig vara en av de drabbade. I februari 2023 kontaktades Bengt Wernersson av en DNA-släktforskare som Uppdrag granskning hade anlitat. Han informerades om att han sannolikt hade en biologisk dotter.  

Problemet var att han aldrig hade donerat några spermier. Däremot hade han under år 1990 genomgått en fertilitetsutredning på Hallands sjukhus tillsammans med sin fru och då lämnat ett spermieprov. Nu, 33 år senare, kunde en DNA-analys till slut visa att spermieprovet använts för insemination utan hans vetskap eller samtycke. 

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Bengt Wernersson nu lämnat in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen för att få upprättelse för att hans rätt till självbestämmande och kroppslig integritet har överträtts. Skälet till att Bengt Wernersson går direkt till Europadomstolen är för att det i det här fallet inte finns någon möjlighet att utkräva ansvar i Sverige. Här anses hans rätt vara preskriberad eftersom det inträffade ligger långt tillbaka i tiden, trots att Bengt Wernersson fått kännedom om rättighetsöverträdelsen först nu – mer än tre decennier senare.  

Centrum för rättvisa har under våren 2023 även hjälpt en annan ofrivillig donator i Halmstad, Zdravko Paic, att ge in ett klagomål till Europadomstolen. 

– Det borde vara självklart att det allmänna inte får använda enskildas könsceller utan deras samtycke och att brott mot mänskliga rättigheter inte ska kunna preskriberas innan man känner till att ens rättigheter har överträtts. Att nu även Bengt tar sitt fall till Europadomstolen ökar chanserna att domstolen tar upp de här frågorna till prövning, säger Alexander Ottosson, ombud för Bengt Wernersson tillsammans med juristen Henrietta Cahn. 

Se Uppdrag gransknings reportage om de ofrivilliga spermiedonatorerna där Bengt Wernersson medverkar: ”Spermiestölden” 

Läs klagomålet här.

Kontakt