Europadomstolen Personlig integritet

Zdravko Paic mot Sverige

År 1985 sökte sig Zdravko Paic till Hallands sjukhus för en fertilitetsutredning. 37 år senare fick han veta att han har en biologisk dotter eftersom hans spermieprov använts av sjukhuset till inseminering av en för honom okänd kvinna, helt utan hans vetskap eller samtycke. Med hjälp av Centrum för rättvisa har han tagit sitt fall till Europadomstolen. Domen väntas under 2025.


– Jag är fortfarande chockad. Det känns som ett övergrepp, säger Zdravko Paic. 

Hösten 2022 kontaktades Zdravko Paic av Emelie Persson som uppgav att hon föddes år 1986 efter spermiedonation på Hallands sjukhus, att hon nu efterforskade sin biologiska pappa och att det såg ut att vara Zdravko. Problemet var bara att han aldrig hade donerat några spermier. Däremot hade han år 1985 genomgått en fertilitetsutredning på sjukhuset och hade då lämnat ett spermieprov. Nu, 37 år senare, kunde en DNA-analys till slut visa att spermieprovet använts för insemination utan hans vetskap eller samtycke och att det resulterade i att Emelie Persson föddes.

Zdravkos Paics fall uppmärksammades först av Uppdrag granskning i SVT som i november 2022 kunde avslöja flera fall av ofrivilliga donatorer på Hallands sjukhus. Inseminationslagen från 1980-talet föreskriver att ansvarig läkare ska journalföra uppgifter om spermiedonatorer och att uppgifterna ska sparas i minst 70 år. Men lagen följdes inte och det faktum att sjukhuset använt ofrivilliga donatorer hemlighölls.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Zdravko Paic nu lämnat in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen. I Sverige anses hans rätt vara preskriberad eftersom det inträffade ligger långt tillbaka i tiden, trots att Zdravko Paic fått kännedom om rättighetsöverträdelsen först nu – nästan fyra decennier senare. Det finns alltså ingen möjlighet att utkräva ansvar i svensk domstol. Därför har Zdravko Paic gått direkt till Europadomstolen för att få upprättelse för att hans rätt till självbestämmande och kroppsliga integritet har överträtts. 

Sommaren 2023 inledde Europadomstolen sin granskning och krävde svar från Sverige angående spermiestölderna i Halmstad. Dom från Europadomstolen väntas under 2025.

– Det borde vara självklart att det allmänna inte får använda enskildas könsceller utan deras samtycke. Det behövs ett vägledande avgörande från Europadomstolen i den frågan. Det är även angeläget att Europadomstolen slår fast att brott mot mänskliga rättigheter inte ska kunna preskriberas innan man känner till att ens rättigheter har överträtts, säger Alexander Ottosson, ombud för Zdravko Paic tillsammans med juristerna Lisa Greene och Henrietta Cahn.  

Kontakt