Vera Bolmgren

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet

  • Jurist, Centrum för rättvisa, 2023–
  • Sommarnotarie, Förvaltningsrätten i Stockholm, 2023
  • Registrator, Länsstyrelsen i Stockholm, sommaren 2021 och 2022

Utbildning

  • Juristexamen, Uppsala Universitet, 2023
  • Sommarkurs i internationell privat- och processrätt, Haagakademin, 2022
  • Studier i engelska, Uppsala universitet, 2018

Rättsfall med Vera Bolmgren

Hanna Larsson och Hans-Erik Sjöholm mot Falu kommun

I maj 2021 placerade Falu kommun femårige John Walter på HVB-hemmet Platea i Hagfors, trots att kommunen kände till att det fanns allvarliga säkerhetsbrister där. Drygt två veckor senare hittades han drunknad i en närliggande älv. Med hjälp av Centrum för rättvisa har nu John Walters föräldrar Hanna Larsson och Hans-Erik Sjöholm stämt Falu kommun. Den 25 mars hålls huvudförhandling i målet i Falu tingsrätt.

Daniel Edencrona mot staten

Genom bedrägerierna i den så kallade Falcon Funds-härvan tömdes det svenska premiepensionssystemet på över en miljard kronor och tiotusentals pensionssparare fick se delar av sin pension gå upp i rök. Bedrägerierna möjliggjordes av att Pensionsmyndigheten saknade rutiner för att upptäcka och ingripa mot obehöriga fondbyten. En av de drabbade pensionsspararna, Daniel Edencrona, har stämt staten med hjälp av Centrum för rättvisa. Målet prövades av Stockholms tingsrätt under hösten 2023. Enligt tingsrättens dom har staten inte något ansvar för pensionshärvan. Svea hovrätt har meddelat prövningstillstånd.