Vera Bolmgren

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet

  • Jurist, Centrum för rättvisa, 2023–
  • Sommarnotarie, Förvaltningsrätten i Stockholm, 2023
  • Registrator, Länsstyrelsen i Stockholm, sommaren 2021 och 2022

Utbildning

  • Juristexamen, Uppsala Universitet, 2023
  • Sommarkurs i internationell privat- och processrätt, Haagakademin, 2022
  • Studier i engelska, Uppsala universitet, 2018