Europadomstolen Personlig integritet

Bengt Wernersson mot Sverige

År 1990 sökte sig Bengt Wernersson till Hallands sjukhus för en fertilitetsutredning. Nästan 33 år senare fick han veta att han har en biologisk dotter eftersom hans spermieprov använts av sjukhuset till inseminering av en för honom okänd kvinna, helt utan hans vetskap eller samtycke. Under våren 2023 tog en annan ofrivillig donator sitt fall till Europadomstolen med hjälp av Centrum för rättvisa. Nu har Centrum för rättvisa även hjälpt Bengt Wernersson att ta sitt fall dit.


– Det känns som ett övergrepp och är enormt kränkande. Man får inte göra så här mot människor, säger Bengt Wernersson.

Under hösten 2022 avslöjade Uppdrag granskning flera fall av ofrivilliga spermiedonatorer på Hallands sjukhus. Bengt Wernersson skulle senare visa sig vara en av de drabbade. I februari 2023 kontaktades Bengt Wernersson av en DNA-släktforskare som Uppdrag granskning hade anlitat. Han informerades om att han sannolikt hade en biologisk dotter.

Problemet var att han aldrig hade donerat några spermier. Däremot hade han under år 1990 genomgått en fertilitetsutredning på Hallands sjukhus tillsammans med sin fru och då lämnat ett spermieprov. Nu, 33 år senare, kunde en DNA-analys till slut visa att spermieprovet använts för insemination utan hans vetskap eller samtycke. 

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Bengt Wernersson lämnat in ett klagomål mot Sverige till Europadomstolen för att få upprättelse för att hans rätt till självbestämmande och kroppslig integritet har överträtts. Skälet till att Bengt Wernersson går direkt till Europadomstolen är för att det i det här fallet inte finns någon möjlighet att utkräva ansvar i Sverige. Här anses hans rätt vara preskriberad eftersom det inträffade ligger långt tillbaka i tiden, trots att Bengt Wernersson fått kännedom om rättighetsöverträdelsen först nu – mer än tre decennier senare.

Centrum för rättvisa hjälpte under våren 2023 även en annan ofrivillig donator i Halmstad, Zdravko Paic, att ge in ett klagomål till Europadomstolen.

Sommaren 2023 inledde Europadomstolen sin granskning och krävde svar från Sverige angående spermiestölderna i Halmstad. Regeringens svar väntas i början av 2024.

– Det borde vara självklart att det allmänna inte får använda enskildas könsceller utan deras samtycke och att brott mot mänskliga rättigheter inte ska kunna preskriberas innan man känner till att ens rättigheter har överträtts. Att nu även Bengt tar sitt fall till Europadomstolen ökar chanserna att domstolen tar upp de här frågorna till prövning, säger Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Bengt Wernersson tillsammans med juristen Henrietta Cahn.

Kontakt
 • Mars 2023

 • Juni 2023

  • Europadomstolen

   Klagomål Bengt Wernersson

   Bengt Wernersson lämnar in klagomål till Europadomstolen. I klagomålet framförs dels att hans rätt till självbestämmande och kroppslig integritet enligt Europakonventionen har överträtts, dels att brottet mot hans rättigheter inte bör anses som preskriberat.

  • Ofrivillige spermiedonatorn Bengt Wernersson tar sitt fall till Europadomstolen

  • Europadomstolen

   Kommunicering

   Europadomstolen kommunicerar Bengt Wernerssons fall med den svenska staten, vilket innebär att hans klagomål delges regeringen som föreläggs att svara på frågor om sin inställning till fallet och om några brott mot Europakonventionen har skett.