Yrkes- och näringsfrihet

Shahram Soltani mot Livsmedelsverket

I en liten fabrik i Småland drömde entreprenören Shahram Soltani om att återuppväcka den anrika persiska vintraditionen, som varit bannlyst i Iran sedan 1979. Efter att ha ordnat med alla tillstånd gjorde hans drycker succé hos Systembolaget och bland internationella vinkännare. Men då beslutade Livsmedelsverket att förbjuda produkterna, eftersom vindruvorna odlats utanför EU. Enligt Livsmedelsverket får Shahram Soltani inte kalla sina produkter för vin – och inte för något annat heller. ”Livsmedelsverkets förbud är fel och strider mot näringsfriheten. Till skillnad från i Iran är drycken laglig i Sverige”, säger Fredrik Thorslund, jurist på Centrum för rättvisa som hjälper Shahram Soltani att ta strid mot beslutet.


– Det är väldigt frustrerande. Jag har försökt att göra allt rätt. Och jag har fått godkänt från Systembolagets jurister på min försäljning. Sen stängs jag ner utan förklaring. Nu riskerar jag att förlora allt jag arbetat så hårt för, säger Shahram Soltani. 

När Shahram Soltani flyttade till Sverige tillsammans med sin tyska flickvän 2016 väcktes drömmen om att bli först i världen med att återuppväcka den uråldriga persiska vintraditionen, som förbjöds under den islamistiska revolutionen 1979. Han hittade en liten fabrik i Gemla utanför Växjö och vände sig till både Jordbruksverket och Tullverket för att se till att han hade alla tillstånd som behövdes. Han fick också verksamheten registrerad hos Livsmedelsverket.

Efter granskning av Systembolagets jurister togs dryckerna in i Systembolagets sortiment, där de såldes som ”alkoholhaltig dryck från druvor”. Intresset visade sig snabbt vara stort. Redan under de första månaderna såldes flera tusen flaskor, och produkterna fick fina betyg i internationella dryckesmagasin.

I slutet av oktober 2023 gjorde Livsmedelsverket ett kontrollbesök på fabriken. Då hade produktionen och försäljningen redan varit i gång i drygt ett år. Trots att myndigheten inte hittade några fel på dryckerna eller druvorna beslutade den att produktionen skulle stoppas med omedelbar verkan. Enligt Livsmedelsverket fick dryckerna inte kallas för vin – och inte för något annat heller. Detta eftersom druvorna odlats utanför EU.

– Livsmedelsverkets förbud är fel och saknar stöd i EU-rätten. Som Systembolagets jurister tidigare kommit fram till finns det inga hinder mot att Shahram Soltani tillverkar och säljer sina produkter i Sverige – så länge han är tydlig med att det inte är fråga om europeiskt vin, säger Fredrik Thorslund, som tillsammans med juristerna Vera Bolmgren och Leonard Garg på Centrum för rättvisa företräder Shahram Soltani i processen mot Livsmedelsverket.

Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade Shahram Soltani förbudet till Förvaltningsrätten i Uppsala och begärde att domstolen omedelbart skulle stoppa förbudet i väntan på slutlig prövning, så kallad inhibition. Den 12 mars 2024 beslutade domstolen att bevilja begäran. I beslutet konstaterar domstolen att det är ”ovisst” om Livsmedelsverkets förbud kommer att stå sig vid en slutlig prövning. Tills vidare är Shahram Soltani därför fri att återuppta sin verksamhet och sälja sina drycker. 

Efter domstolens besked valde också Livsmedelsverket att backa från delar av sitt tidigare beslut. I ett yttrande till förvaltningsrätten den 26 mars 2024 konstaterade myndigheten att det inte fanns några hinder mot att Shahram Soltanis produkter såldes under en annan beteckning än ”vin”. Att det stått så i beslutet berodde enligt Livsmedelsverket på en ”olycklig formulering”.

– Nu hoppas vi att domstolen går vidare och beslutar att upphäva förbudet för gott. Till skillnad från i Iran är Shahram Soltanis drycker tillåtna i Sverige, avslutar Fredrik Thorslund.

Kontakt
  • 2023

    • Livsmedelsverket

      Livsmedelsverkets beslut

      Livsmedelsverket beslutar att förbjuda Sharham Soltani genom sitt bolag Drood Wine Brewery AB att (a) tillverka och sälja vin från frysta druvor från Iran, samt (b) att tillverka och sälja alkoholhaltig drycker som tillverkats på samma sätt som vin från frysta druvor från Iran. Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.

  • 2024