Aktuellt

Livsmedelsverket förbjöd Shahram Soltanis persiska vin – nu tar han strid för sin dröm

I en liten fabrik i Småland drömde entreprenören Shahram Soltani om att återuppväcka den anrika persiska vintraditionen, som varit bannlyst i Iran sedan 1979. Efter att ha ordnat med alla tillstånd gjorde hans drycker succé hos Systembolaget och bland internationella vinkännare. Men då beslutade Livsmedelsverket att förbjuda produkterna, eftersom vindruvorna odlats utanför EU. Enligt Livsmedelsverket får Shahram Soltani inte kalla sina produkter för vin – och inte för något annat heller. ”Livsmedelsverkets förbud är fel. Det strider mot näringsfriheten och bör omedelbart stoppas. Till skillnad från i Iran är drycken laglig i Sverige”, säger Fredrik Thorslund, jurist på Centrum för rättvisa som hjälper Shahram Soltani att ta strid mot beslutet.


– Det är väldigt frustrerande. Jag har försökt att göra allt rätt. Och jag har fått godkänt från Systembolagets jurister på min försäljning. Sen stängs jag ner utan förklaring. Nu riskerar jag att förlora allt jag arbetat så hårt för, säger Shahram Soltani. 

När Shahram Soltani flyttade till Sverige tillsammans med sin tyska flickvän 2016 väcktes drömmen om att bli först i världen med att återuppväcka den uråldriga persiska vintraditionen, som förbjöds under den islamistiska revolutionen 1979. Han hittade en liten fabrik i Gemla utanför Växjö och vände sig till både Jordbruksverket och Tullverket för att se till att han hade alla tillstånd som behövdes. Han fick också verksamheten registrerad hos Livsmedelsverket.

Efter granskning av Systembolagets jurister togs dryckerna in i Systembolagets sortiment, där de såldes som ”alkoholhaltig dryck från druvor”. Intresset visade sig snabbt vara stort. Redan under de första månaderna såldes flera tusen flaskor, och produkterna fick fina betyg i internationella dryckesmagasin.

I slutet av oktober 2023 gjorde Livsmedelsverket ett kontrollbesök på fabriken. Då hade produktionen och försäljningen redan varit i gång i drygt ett år. Trots att myndigheten inte hittade några fel på dryckerna eller druvorna beslutade den att produktionen skulle stoppas med omedelbar verkan. Enligt Livsmedelsverket fick dryckerna inte kallas för vin – och inte för något annat heller. Detta eftersom druvorna odlats utanför EU.

– Livsmedelsverkets förbud är fel och saknar stöd i EU-rätten. Som Systembolagets jurister tidigare kommit fram till finns det inga hinder mot att Shahram Soltani tillverkar och säljer sina produkter i Sverige – så länge han är tydlig med att det inte är fråga om europeiskt vin, säger Fredrik Thorslund, som tillsammans med juristerna Vera Bolmgren och Leonard Garg på Centrum för rättvisa företräder Shahram Soltani i processen mot Livsmedelsverket.

Livsmedelsverkets omedelbara förbud innebar att Shahram Soltani fick återkalla sina produkter från Systembolaget. Råvaror för flera miljoner kronor som redan köpts in blev dåliga och fick kasseras. Och Shahram Soltanis drycker är tills vidare förbjudna – både i Iran och Sverige. 

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Shahram Soltani nu överklagat beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala. Där hoppas han att få förbudet upphävt, så att han kan återuppta verksamheten och fortsätta sälja sina produkter enligt Systembolagets rekommendationer. Eftersom de ekonomiska skadorna ökar för varje dag som går begär han också att domstolen i väntan på slutlig prövning stoppar Livsmedelsverkets förbud (så kallad inhibition).

– Livsmedelsverkets beslut strider mot Shahram Soltanis grundlagsskyddade näringsfrihet. Till skillnad från i Iran är dryckerna lagliga i Sverige. Shahram Soltani har redan förlorat flera miljoner kronor och för varje dag som går ökar risken för konkurs. Vi begär därför att Livsmedelsverkets förbud omedelbart stoppas, avslutar Fredrik Thorslund.

Läs Livsmedelsverkets beslut här.

Läs Shahram Soltanis överklagande här.

Kontakt