Aktuellt

Domstol stoppar förbudet mot ”persiska vinet” – Shahram Soltanis drycker tillåtna tills vidare

Shahram Soltanis dröm om att återuppväcka den anrika persiska vintraditionen grusades, när Livsmedelsverket i oktober 2023 beslutade att förbjuda all produktion och försäljning av hans drycker. Enligt myndigheten fick Shahram Soltani inte kalla dryckerna för vin – och inte för något annat heller. Nu har Förvaltningsrätten i Uppsala stoppat Livsmedelsverkets förbud i väntan på slutlig prövning. ”En viktig delseger för Shahram som nu får återuppta sin försäljning. Men förbudet borde aldrig ha utfärdats och bör upphävas för gott”, säger Fredrik Thorslund, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Shahram Soltani.


– Jag är förstås lättad. Livsmedelsverkets förbudsbeslut har redan kostat mig miljoner. Nu får jag en chans att rädda mitt företag innan det är för sent, säger Shahram Soltani. 

Sent på tisdagen (12/3) kom beskedet att Förvaltningsrätten i Uppsala tills vidare stoppat Livsmedelsverkets förbud mot Shahram Soltanis dryckestillverkning – ett så kallat inhibitionsbeslut.

I beslutet konstaterar domstolen att det är ”ovisst” om Livsmedelsverkets förbud kommer att stå sig vid en slutlig prövning. Domstolen bestämmer därför att förbudet tills vidare inte ska gälla. 

– Det är en viktig delseger för Shahram Soltani. Livsmedelsverkets förbud saknar stöd i lag och borde aldrig ha utfärdats. Till skillnad från i Iran är hans drycker tillåtna i Sverige, säger Fredrik Thorslund, som tillsammans med juristerna Vera Bolmgren och Leonard Garg på Centrum för rättvisa företräder Shahram Soltani i processen mot Livsmedelsverket.

Det var när Shahram Soltani flyttade till Sverige år 2016 som drömmen väcktes om att bli först i världen med att återuppväcka den uråldriga persiska vintraditionen, som förbjöds under den islamistiska revolutionen 1979. Han hittade en liten fabrik i Gemla utanför Växjö, ordnade med alla tillstånd och fick verksamheten registrerad hos Livsmedelsverket. Efter granskning av Systembolagets jurister togs dryckerna också in i Systembolagets sortiment. Av regulatoriska skäl kunde de inte säljas som ”vin” utan fick säljas under beteckningen ”alkoholhaltig dryck från druvor”. Intresset visade sig snabbt vara stort: redan under de första månaderna såldes flera tusen flaskor.

I slutet av oktober 2023 valde dock Livsmedelsverket att förbjuda produkterna. Trots att myndigheten inte hittade några fel på dryckerna eller druvorna beslutade den att produktionen skulle stoppas med omedelbar verkan. Enligt Livsmedelsverket fick dryckerna inte kallas för vin – och inte för något annat heller. Detta eftersom druvorna odlats utanför EU.

Livsmedelsverkets omedelbara förbud innebar att Shahram Soltani tvingades återkalla sina produkter från Systembolaget. Råvaror för flera miljoner kronor som redan köpts in blev dåliga och fick kasseras. Med hjälp av Centrum för rättvisa valde Shahram Soltani därför att överklaga förbudet till Förvaltningsrätten i Uppsala och begärde att domstolen skulle besluta om inhibition.

Förvaltningsrättens beslut innebär att verksamheten och försäljningen av produkterna nu kan återupptas, till dess att domstolen beslutar någonting annat. Vid en senare prövning kommer domstolen ta ställning till om förbudet slutligen ska upphävas.

– Livsmedelsverkets beslut är fel och strider mot Shahram Soltanis grundlagsskyddade näringsfrihet. Därför bör nu domstolen upphäva Livsmedelsverkets beslut för gott, säger Fredrik Thorslund.

Förvaltningsrättens beslut kan överklagas av Livsmedelsverket till Kammarrätten i Stockholm senast den 2 april 2024.

Läs domstolens beslut här.

Läs Shahram Soltanis begäran till domstolen här.

Kontakt