Fredrik Thorslund

Jurist, Associate

Arbetslivserfarenhet

  • Jurist, Centrum för rättvisa, 2024–
  • Biträdande jurist, TIME DANOWSKY Advokatbyrå, 2020–2023
  • Biträdande jurist, Danowsky & Partners Advokatbyrå, 2019–2020
  • Sommarnotarie, Centrum för rättvisa, 2018

Utbildning

  • Juristexamen, Uppsala universitet, 2019
  • Studier i internationell säkerhet, freds- och konfliktkunskap och migration vid Köpenhamns Universitet, 2018
  • Studier i franska vid Université Lumière Lyon II, 2014

Rättsfall med Fredrik Thorslund

Shahram Soltani mot Livsmedelsverket

I en liten fabrik i Småland drömde entreprenören Shahram Soltani om att återuppväcka den anrika persiska vintraditionen, som varit bannlyst i Iran sedan 1979. Efter att ha ordnat med alla tillstånd gjorde hans drycker succé hos Systembolaget och bland internationella vinkännare. Men då beslutade Livsmedelsverket att förbjuda produkterna, eftersom vindruvorna odlats utanför EU. Enligt Livsmedelsverket får Shahram Soltani inte kalla sina produkter för vin – och inte för något annat heller. ”Livsmedelsverkets förbud är fel och strider mot näringsfriheten. Till skillnad från i Iran är drycken laglig i Sverige”, säger Fredrik Thorslund, jurist på Centrum för rättvisa som hjälper Shahram Soltani att ta strid mot beslutet.

Karin och Pär Brodin mot staten 

När familjegården i Södermanland drabbades av ett aggressivt skadedjursangrepp hindrades Karin och Pär Brodin från att rädda skogen. Skälet var att Skogsstyrelsen registrerat skogen som ”nyckelbiotop” – ett beslut som fattats utan lagstöd. Två domstolar konstaterade att beslutet var olagligt och att det därför skulle upphävas. Men Högsta förvaltningsdomstolen rev upp domarna och kom fram till att Skogsstyrelsens beslut inte fick prövas i domstol. De olagliga registreringarna kvarstår därför. Nu stämmer paret Brodin staten med hjälp av Centrum för rättvisa.