Rättssäkerhet

Hanna Larsson och Hans-Erik Sjöholm mot Falu kommun

I maj 2021 placerade Falu kommun femårige John Walter på HVB-hemmet Platea i Hagfors, trots att kommunen kände till att det fanns allvarliga säkerhetsbrister där. Drygt två veckor senare hittades han drunknad i en närliggande älv. Med hjälp av Centrum för rättvisa har nu John Walters föräldrar Hanna Larsson och Hans-Erik Sjöholm stämt Falu kommun. Den 25 mars hålls huvudförhandling i målet i Falu tingsrätt.


– Det som hände John Walter får aldrig någonsin hända något annat barn eller några andra föräldrar, säger Hanna Larsson. 

– Platea var en livsfarlig plats för John Walter, men ändå placerade kommunen honom där. Kommunen tycker inte att den har gjort något fel, men vår son är död. Kommunen måste ta sitt ansvar, tillägger Hans-Erik Sjöholm. 

Under våren 2021 föreslog socialtjänsten i Falu kommun att John Walter skulle placeras på Platea, ett hem för vård och boende (HVB-hem) i Hagfors i Värmland. John Walter hade tidigare haft insatser via socialtjänsten, eftersom föräldrarna hade ansökt om stöd. 

Både Hans-Erik Sjöholm och Hanna Larsson var tveksamma till kommunens förslag och påpekade att Platea flera gånger fått allvarlig kritik från Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Men kommunen försäkrade dem om att HVB-hemmet var säkert och insisterade på att en placering på Platea var det bästa för John Walter.  

I slutet av maj 2021 skrevs John Walter in på HVB-hemmet. Tidigt en morgon två veckor senare rymde han därifrån och senare samma dag hittades han drunknad i den närliggande Uvån. 

Efter John Walters död stängdes Platea permanent. IVO har därefter riktat allvarlig kritik mot Falu kommun, bland annat för att kommunen genomfört placeringen av John Walter trots att staket och grindar runt HVB-hemmet var bristfälliga och för att den inte agerade när föräldrarna larmade om säkerhetsriskerna. Men i sin egen Lex Sarah-utredning bedömde Falu kommun att John Walters död inte hade varit ett missförhållande eller en risk för missförhållande i kommunens verksamhet. Kommunen har hittills inte tagit på sig något ansvar för det som har hänt. 

Med hjälp av Centrum för rättvisa överlämnade Hanna Larsson och Hans-Erik Sjöholm den 11 maj 2023 ett skadeståndskrav på totalt 972 400 kronor till Falu kommun. Grunden för kravet är att kommunen har överträtt John Walters rätt till liv och föräldrarnas rätt till skydd för familjelivet enligt Europakonventionen.

Kommunen fick tre veckor på sig att frivilligt tillmötesgå kravet och erkänna rättighetsöverträdelserna, men valde att inte ta ställning.

Den 2 juni 2023 lämnades därför stämningsansökan in till Falu tingsrätt.

– Det som hände John Walter är en tragedi. Det är kommunen som haft det yttersta ansvaret för John Walter och den måste nu ta sitt ansvar för det som hände honom. Fallet visar hur viktigt det är att socialtjänsten bedriver sin verksamhet på ett rättssäkert och ansvarsfullt sätt så att de som behöver samhällets stöd som mest inte ska fara illa, säger Henrietta Cahn, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Hanna Larsson och Hans-Erik Sjöholm tillsammans med juristen Emanuel Klerfelt Johansson.

Den  25 mars hålls huvudförhandling i målet i Falu tingsrätt.

Pressklipp
Kontakt