Rättssäkerhet

Hanna Larsson och Hans-Erik Sjöholm mot Falu kommun

I maj 2021 placerade Falu kommun femårige John Walter på HVB-hemmet Platea i Hagfors, trots att kommunen kände till att det fanns allvarliga säkerhetsbrister där. Drygt två veckor senare hittades han drunknad i en närliggande älv. Med Centrum för rättvisas hjälp stämde John Walters föräldrar Falu kommun för att utkräva ansvar för sin sons död. Men enligt tingsrättens dom går kommunen fri från ansvar. Svea hovrätt har meddelat prövningstillstånd.


– Jag är oerhört besviken. John Walter är helt rättslös, vi föräldrar också. Vår son är död men kommunen slipper ansvar. Det kan inte vara rätt, säger Hans-Erik Sjöholm, John Walters pappa, om tingsrättens dom.

Under våren 2021 föreslog socialtjänsten i Falu kommun att John Walter skulle placeras på Platea, ett hem för vård och boende (HVB-hem) i Hagfors i Värmland. John Walter hade tidigare haft insatser via socialtjänsten, eftersom föräldrarna hade ansökt om stöd. 

John Walters föräldrar, Hans-Erik Sjöholm och Hanna Larsson, var tveksamma till kommunens förslag. De påtalade att Platea flera gånger hade fått allvarlig kritik från IVO och att boendet dessutom hade allvarliga säkerhetsbrister. Säkerhetsbristerna bestod bland annat i att boendet låg i närheten av en trafikerad genomfartsled och ett stort vattendrag, samtidigt som staket och grindar runt boendet var bristfälliga. Det utgjorde en särskild risk för John Walter, eftersom han var mycket rymningsbenägen och dessutom vid flera tidigare tillfällen hade rymt från kommunens korttidsboende. Men kommunen försäkrade föräldrarna om att HVB-hemmet var säkert, trots säkerhetsbristerna, och insisterade på att en placering på Platea var det bästa för John Walter.

I slutet av maj 2021 skrevs John Walter in på HVB-hemmet. Tidigt en morgon två veckor senare rymde han därifrån och senare samma dag hittades han drunknad i den närliggande Uvån. 

Efter John Walters död stängdes Platea permanent. IVO har därefter riktat allvarlig kritik mot Falu kommun, bland annat för att kommunen genomfört placeringen av John Walter trots att staket och grindar runt HVB-hemmet var bristfälliga och för att den inte agerade när föräldrarna larmade om säkerhetsriskerna. Men i sin egen Lex Sarah-utredning bedömde Falu kommun att John Walters död inte hade varit ett missförhållande eller en risk för missförhållande i kommunens verksamhet. 

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Hanna Larsson och Hans-Erik Sjöholm stämt Falu kommun och begärt 972 400 kr i skadestånd. Grunden för kravet är att kommunen har överträtt John Walters rätt till liv och föräldrarnas rätt till skydd för sitt familjeliv enligt Europakonventionen.

– Det som hände John Walter är en tragedi. Fallet visar hur viktigt det är att socialtjänsten bedriver sin verksamhet på ett rättssäkert och ansvarsfullt sätt så att de som behöver samhällets stöd som mest inte ska fara illa, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa.

– Det som hände John Walter får aldrig någonsin hända något annat barn eller några andra föräldrar, säger Hanna Larsson.

Kommunens inställning under rättegången i tingsrätten var att den följt sina rutiner och inte har något ansvar för John Walters död. Enligt kommunen var det HVB-hemmet som skulle säkra upp runt John Walter.

Den 12 april meddelade Falu tingsrätt sin dom i målet. I domen friade tingsrätten kommunen från ansvar för John Walters död. Enligt domstolen är det inte visat att kommunens agerande har inneburit en överträdelse av Europakonventionen. 

Nu har Svea hovrätt meddelat prövningstillstånd.

– Föräldrar måste kunna lita på att kommuner inte placerar barn på livsfarliga HVB-hem. Det är kommunen som haft det yttersta ansvaret för John Walter. Därför är det viktigt att hovrätten nu prövar fallet, säger Alexandra Loyd.

Kontakt