Aktuellt

Falu kommun går fri från ansvar för John Walters död

Falu kommun placerade femårige John Walter på HVB-hemmet Platea i Hagfors, trots att kommunen kände till att hemmet hade allvarliga säkerhetsbrister. Drygt två veckor senare hittades han drunknad i en närliggande älv.
Tidigare i år frikändes två anställda vid HVB-hemmet från vållande till annans död. I dag går även Falu kommun fri från ansvar för John Walters död, enligt en dom från Falu tingsrätt. ”Vi kommer att överklaga domen. Föräldrar måste kunna lita på att kommuner inte placerar barn på livsfarliga HVB-hem”, säger Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för rättvisa som företräder föräldrarna.


– Jag är oerhört besviken. John Walter är helt rättslös, vi föräldrar också. Vår son är död men kommunen slipper ansvar. Det kan inte vara rätt, säger Hans-Erik Sjöholm.

I Falu tingsrätts dom, som meddelades strax före lunch i dag, konstaterar tingsrätten att kommunen frias från ansvar för John Walters död. Enligt domstolen är det inte visat att kommunens agerande har inneburit en överträdelse av Europakonventionen. 

Tingsrätten anser att det inte finns stöd för någon annan slutsats än att personaltätheten kring pojken var det som varit helt avgörande för hans säkerhet och för att han inte skulle kunna rymma. Därför påverkas inte tingsrättens bedömning av att det fanns vissa brister på staket och grindar.

Föräldrarna kommer nu att överklaga domen till hovrätten.

– Föräldrar måste kunna lita på att kommuner inte placerar barn på livsfarliga HVB-hem. Det är kommunen som haft det yttersta ansvaret för John Walter. Tingsrätten har gjort en felaktig bedömning av ansvaret och vi kommer därför att hjälpa föräldrarna att överklaga domen, säger Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för rättvisa som företräder föräldrarna.

Under våren 2021 beslutade socialtjänsten i Falu kommun att femårige John Walter skulle placeras på Platea, ett hem för vård och boende (HVB-hem) i Hagfors i Värmland. John Walter hade tidigare haft insatser via socialtjänsten, eftersom föräldrarna hade ansökt om stöd.  

Både Hans-Erik Sjöholm och Hanna Larsson var tveksamma till kommunens förslag. De påtalade att Platea flera gånger hade fått allvarlig kritik från IVO för brister i verksamheten och att boendet dessutom hade allvarliga säkerhetsbrister. Säkerhetsbristerna bestod bland annat i att boendet låg i närheten av en trafikerad genomfartsled och ett stort vattendrag, samtidigt som det inte fanns någon fungerande inhägnad runt boendet. Det utgjorde en särskild risk för John Walter, eftersom han var mycket rymningsbenägen och hade rymt flera gånger från kommunens tidigare insatser. Men kommunen försäkrade föräldrarna om att HVB-hemmet var säkert, trots säkerhetsbristerna, och insisterade på att en placering på Platea var det bästa för John Walter.

I slutet av maj 2021 skrevs John Walter in på HVB-hemmet. Tidigt en morgon två veckor senare rymde han därifrån och senare samma dag hittades han drunknad i den närliggande Uvån.

HVB-hemmet stängdes därefter permanent och IVO riktade allvarlig kritik mot kommunen, bland annat för att den genomfört placeringen av John Walter trots att den kände till att staket och grindar runt HVB-hemmet var bristfälliga och för att den inte agerade när föräldrarna larmade om säkerhetsriskerna.

Sommaren 2023 stämde Hanna Larsson och Hans-Erik Sjöholm Falu kommun på totalt 972 400 kronor i skadestånd med hjälp av Centrum för rättvisa. Grunden för stämningen är att kommunen har överträtt John Walters rätt till liv och föräldrarnas rätt till skydd för familjelivet enligt Europakonventionen.

Kommunens inställning under rättegången var att den följt sina rutiner och inte har något ansvar för John Walters död. Enligt kommunen var det HVB-hemmet som skulle säkra upp runt John Walter.

I sin dom i dag har tingsrätten alltså valt att gå på kommunens linje och friat kommunen från ansvar för John Walters död. 

Domen kommer att överklagas. 

Läs Falu tingsrätts dom här.