Aktuellt

Centrum för rättvisas fall blir lagutredning 

I mars 2022 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att Centrum för rättvisas klient Sylvie inte kunde få ersättning för de rättegångskostnader hon haft för att rätta till ett felaktigt beslut från Skatteverket i förvaltningsrätten (HFD 2022 ref. 10). Nu har regeringen meddelat att den ska tillsätta en utredning för att se över om reglerna för kostnadsersättning i förvaltningsmål borde ändras.


Förra veckan beslutade regeringen att tillsätta en ny lagutredning som ska se över om enskilda bör kunna få ersättning för sina rättegångskostnader i förvaltningsmål (Dir. 2024:39).

Utredningen kommer efter det att Centrum för rättvisa-klienten Sylvie tagit rättslig strid för att få ersättning för de advokatkostnader hon haft för att försvara sig mot ett felaktigt myndighetsbeslut.

Huvudregeln i förvaltningsmål har länge varit att enskilda som överklagar myndighetsbeslut till domstol får göra det på̊ egen bekostnad – även i fall där myndigheten haft fel. Högsta domstolen och Europadomstolen har bedömt att en sådan ordning kan vara oförenlig med rätten till en rättvis rättegång, som finns både i grundlagen och i Europakonventionen.

Ändå bedömde Högsta förvaltningsdomstolen i Sylvies fall att svensk lag inte ger möjlighet för enskilda att få ersättning för sina kostnader i förvaltningsdomstol (HFD 2022 ref. 10). Sylvie hänvisades i stället till att stämma staten och begära skadestånd i tingsrätten – med risk för ytterligare kostnader.

– I praktiken blir det ett väldigt hinder för ett effektivt rättighetsskydd, sa justitieminister Gunnar Strömmer till tidningen Dagens Juridik tidigare i våras, när han meddelade att regeringen nu kommer att titta på frågan.

Den nya utredningen ska redovisa sina förslag på eventuella lagändringar senast den 1 augusti 2025.