Äganderätt

Daniel Edencrona mot staten

Genom bedrägerierna i den så kallade Falcon Funds-härvan tömdes det svenska premiepensionssystemet på över en miljard kronor och tiotusentals pensionssparare fick se delar av sin pension gå upp i rök. Bedrägerierna möjliggjordes av att Pensionsmyndigheten saknade rutiner för att upptäcka och ingripa mot obehöriga fondbyten. En av de drabbade pensionsspararna, Daniel Edencrona, har stämt staten med hjälp av Centrum för rättvisa. Målet prövades av Stockholms tingsrätt under hösten 2023. Enligt tingsrättens dom har staten inte något ansvar för pensionshärvan. Svea hovrätt har meddelat prövningstillstånd.


Se TV4:s inslag från huvudförhandlingen den 24 oktober 2023 här.

– Hela min premiepension flyttades utan min vetskap till en av Falcon-fonderna som sedan tömdes på pengar. För mig är det tydligt att Pensionsmyndigheten inte har gjort tillräckligt för att stoppa bedrägerierna. Jag hoppas att den här processen kommer att hjälpa inte bara mig utan även andra som drabbats, säger Daniel Edencrona som med hjälp av Centrum för rättvisa stämt staten vid Stockholms tingsrätt.

När Pensionsmyndigheten i oktober 2016 höll en presskonferens angående den så kallade Falcon Funds-härvan kunde det konstateras att över 20 000 pensionssparare fått sin premiepension, uppgående till totalt 2,4 miljarder kronor, flyttad till tre olika Falcon-fonder. Genom ett avancerat upplägg, där Falcon-fonderna investerade i övervärderade värdepapper, kunde huvudmännen bakom bedrägerierna tillskansa sig stora delar av tillgångarna. I slutändan innebar bedrägerierna att över en miljard kronor försvann ur premiepensionssystemet, vilket har lett till att ett stort antal pensionssparare har gått miste om delar av sin pension.

Daniel Edencrona fick hela sin premiepension flyttad till en av Falcon-fonderna genom en förfalskad fondbytesblankett. Fondbytesblanketterna kunde enkelt förfalskas – om man hade en persons namn och personnummer så kunde man flytta hela hens premiepension. Eftersom det saknades kopieringsskydd på Pensionsmyndighetens blanketter kunde personerna bakom bedrägerierna flytta tusentals pensionssparares pengar utan att dessa visste om det. Pensionsmyndigheten kontrollerade inte heller signaturen på blanketten vilket innebar att samtliga fondbyten automatiskt godkändes.

Med hjälp av Centrum för rättvisa har Daniel Edencrona begärt skadestånd av staten för att den inte gjort tillräckligt för att förhindra de bedrägerier som drabbat honom och tusentals andra pensionssparare. Rättegången kan få betydelse för cirka 7 000 pensionssparare.

Den 15 december 2023 meddelade Stockholms tingsrätt sin dom i målet. Enligt tingsrätten bär staten inte något ansvar för pensionshärvan. Domstolen anser att staten ”som en helhet åstadkommit en rimlig avvägning mellan det allmännas intresse och skyddet för den enskildes rättigheter”. 

– Tingsrätten har hamnat snett. Enskilda måste kunna lita på att deras pensionspengar är säkra i statens händer. Trots att staten saknade grundläggande säkerhet i systemet blir det nu pensionsspararna som får ta smällen. Daniel Edencrona kommer därför att överklaga domen, säger Alexandra Loyd, jurist på Centrum för rättvisa.

Svea hovrätt har meddelat prövningstillstånd.