Aktuellt

Europadomstolen kräver svar från Sverige om spermiestölderna i Halmstad

År 1985 sökte sig Zdravko Paic till Hallands sjukhus för en fertilitetsutredning. 37 år senare fick han veta att han har en biologisk dotter eftersom hans spermieprov använts av sjukhuset till inseminering av en för honom okänd kvinna, helt utan hans vetskap eller samtycke. Med hjälp av Centrum för rättvisa anmälde Zdravko i våras Sverige till Europadomstolen. Nu kräver domstolen svar från svenska staten om hans fall.


– Det som hände känns som ett övergrepp. Jag är glad att Europadomstolen kräver svar, det här ska inte kunna hända, säger Zdravko Paic.

Med hjälp av Centrum för rättvisa anmälde Zdravko i mars Sverige till Europadomstolen för att hans rätt till självbestämmande och kroppslig integritet överträtts i samband med spermiestölderna i Halmstad. Efter en ovanligt snabb behandling kräver nu domstolen svar från svenska staten om hans fall.

Zdravkos fall uppmärksammades först av Uppdrag granskning i SVT som i november 2022 kunde avslöja flera fall av ofrivilliga spermiedonatorer på Hallands sjukhus. I programmet kontaktades Zdravko av Emelie Persson som uppgav att hon föddes år 1986 efter insemination på Hallands sjukhus, att hon nu efterforskade sin biologiska pappa och att det såg ut att vara Zdravko. Problemet var bara att han aldrig hade donerat några spermier. Däremot hade han år 1985 genomgått en fertilitetsutredning på sjukhuset och då lämnat ett spermieprov. Nu, 37 år senare, kunde en DNA-analys till slut visa att spermieprovet använts för insemination utan hans vetskap eller samtycke och att det resulterade i att Emelie Persson föddes.

Zdravkos klagomål till Europadomstolen delges nu den svenska staten genom en så kallad kommunicering. Det innebär att Europadomstolen inleder sin granskning av ärendet och kräver svar från staten om vad som har hänt och om den anser att det har förekommit brott mot Europakonventionen. Staten ska svara efter sommaren.

Det är ovanligt att klagomål mot Sverige tas upp och prövas av Europadomstolen. De senaste åren har endast cirka fyra procent av de klagomål som har lämnats in mot Sverige kommunicerats med regeringen.

– Det borde vara självklart att det allmänna inte får använda enskildas könsceller utan deras samtycke. Det är bra att Europadomstolen nu prövar fallet. Att domstolen så snabbt kräver svar av Sverige visar att fallet är viktigt, säger Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Zdravko Paic tillsammans med juristen Henrietta Cahn.

Centrum för rättvisa har i juni 2023 även hjälpt en annan ofrivillig donator i Halmstad, Bengt Wernersson, att ta sitt fall till Europadomstolen. Europadomstolen förväntas inleda sin granskning i det fallet efter sommaren.

Läs Europadomstolens frågor till svenska staten här.

Kontakt