Aktuellt

Vinst för energiexperten Kent Östergård, men hans kamp för sitt företag fortsätter

Kent Östergård har varit certifierad energiexpert i tio år. Men när han skulle förnya sin certifiering avslogs hans ansökan av det statliga bolaget RISE. Avslagsbeslutet drog undan mattan för hans företag och innebär i praktiken ett yrkesförbud. På grund av en lucka i lagen får beslutet inte överklagas. Nu har Förvaltningsrätten i Växjö i en banbrytande dom slagit fast att överklagandeförbudet strider mot Europakonventionen.


– Varje dag som går förlorar jag inkomst på grund av RISE:s felaktiga beslut. Nu hoppas jag att jag äntligen kan få en oberoende prövning och att jag kan få tillbaka min certifiering så snart som möjligt, säger Kent Östergård.  

Enligt regler från EU ska byggnader energideklareras för att säkerställa en effektiv energianvändning. Sådana energideklarationer utförs av certifierade energiexperter. Kent Östergård har arbetat som energiexpert i över tio år. Trots det nekades han 2019 omcertifiering av det statligt ägda bolaget Research Institutes of Sweden (RISE) för att han ansågs sakna den erfarenhet och utbildning som krävs. RISE:s beslut innebär i praktiken ett yrkesförbud för Kent Östergård och drar undan mattan för hans företag. På grund av en lucka i lagen får beslutet inte överklagas till domstol. 

Efter en två år lång process ger nu Förvaltningsrätten i Växjö Kent Östergård rätt. Förvaltningsrätten slår fast att Europakonventionen kräver att ingripande beslut måste kunna prövas i domstol även om de fattats av privata certifieringsorgan. 

RISE har nu tre veckor på sig att överklaga förvaltningsrättens dom. Om RISE väljer att överklaga väntar en prövning av beslutets överklagbarhet i kammarrätten och möjligen även i Högsta förvaltningsdomstolen. Det kommer därför att dröja ytterligare innan Kent Östergård till slut får svar på frågan om han kommer att få fortsätta utöva sitt yrke.

– Det är självklart att ingripande beslut mot enskilda måste kunna prövas i domstol även när de fattats av ett statligt bolag. Det är bra att förvaltningsrätten nu slagit fast detta, men hela processen har tagit lång tid och Kent Östergård får fortfarande inte utöva sitt yrke, säger Alexander Ottosson, jurist vid Centrum för rättvisa och ombud för Kent Östergård tillsammans med juristen Olivia Möller. 

Läs förvaltningsrättens dom här.

Kontakt