Aktuellt

Grattis Karolin Wiklund – 2023 års Midander-Lönnstipendiat!

Midander-Lönnstipendiet 2023 tilldelas Karolin Wiklund för hennes examensuppsats "The State as Guardian: Toeing the Line Between Defender and Oppressor of Rights – An Examination of the Limits to Covert Surveillance from a Democratic and European Human Rights Approach".


Midander-Lönnstipendiet om 25 000 kronor delas varje år ut av Centrum för rättvisa till den student som har skrivit den bästa examensuppsatsen om individuella fri- och rättigheter. Stipendiet är uppkallat efter det första fallet Centrum för rättvisa vann i Högsta domstolen (NJA 2006 s. 683). Karolin Wiklund blir den 17:e i raden av studenter som tilldelats stipendiet sedan det instiftades 2007.

2023 års stipendium delades traditionsenligt ut i samband med Midander-Lönnföreläsningen som hölls i Mannheimer Swartlings lokaler. I år hölls föreläsningen på temat ”Därför ska man bry sig om den privata äganderätten”.

Ladda ner Karolin Wiklunds uppsats här.