Aktuellt

Region Skånes försök att köpa sig fri från rättsprocess stoppas

Tidigare i år stämde Olivia vårdgivaren Region Skåne för att hennes rätt till kroppslig integritet och självbestämmande överträtts i samband med hennes förlossning. För att undvika en rättslig prövning gick regionen med på att betala skadestånd till Olivia, samtidigt som den förnekade ansvar för rättighetsöverträdelsen. Men i ett unikt beslut underkänner nu Kristianstads tingsrätt regionens manöver – regionen får inte köpa sig fri från ansvar. Därför fortsätter nu rättsprocessen om regionens ansvar för det inträffade.


Olivia stämmer Region Skåne för påtvingat ingrepp under förlossning.

– Det känns så skönt. Jag vill att regionens ansvar för vad som hände mig ska prövas. Det har aldrig handlat om pengarna, utan om att ingen annan ska behöva vara med om det jag tvingades uppleva, säger Olivia. 

Olivia födde sitt andra barn vid Skånes universitetssjukhus i Lund sommaren 2017. Trots att förlossningen var snabb och bedömdes som normal, pressades Olivias barn ut, mot hennes uttryckliga vilja, genom ett riskfyllt vårdingrepp som kallas för yttre press. Det är en metod som inte är vedertagen och det har i efterhand konstaterats att ingreppet inte var medicinskt motiverat.

För att få upprättelse stämde Olivia, med hjälp av Centrum för rättvisa, vårdgivaren Region Skåne i domstol och begärde 75 000 kronor i skadestånd för att hennes grundläggande rätt till kroppslig integritet och självbestämmande har överträtts. Regionen gick då med på att betala skadeståndet, men bestred att den överträtt hennes rättigheter. 

När den som blivit stämd går med på att betala skadestånd ska domstolen i regel avsluta målet utan att ta ställning till om det som hänt varit fel. Men i sitt beslut konstaterar tingsrätten att det skulle strida mot Europakonventionen om de mänskliga rättigheterna i Olivias fall.

Tingsrätten väljer därför att göra ett undantag från rättegångsbalkens regler och beslutar att rättegången ska fortsätta, trots att regionen krävt att den ska avslutas. Det är första gången som det händer i svensk domstol.

Regionen kan överklaga beslutet.

– Tingsrättens beslut är banbrytande och samtidigt helt korrekt. Europakonventionen innebär att Olivia har en rätt att få sitt fall prövat och stoppar försök att undvika ansvarsutkrävande som här. Förhoppningsvis slipper vi se liknande manövrar i framtiden, säger Olivia Möller, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Olivia tillsammans med juristen Erik Scherstén.

Läs tingsrättens beslut här.

Kontakt