Aktuellt

Inga-Lill och Bo Ragnar tar strid för rivningshotade attefallshuset – ”Kommunens beslut är olagligt”

Tidigare i våras väckte Haninge kommun stor uppmärksamhet när den beslutade att pensionärsparet Inga-Lill och Bo Ragnar skulle riva sitt attefallshus på Smådalarö. Skälet var att huset av misstag placerats 34 centimeter fel. Nu har paret överklagat beslutet till Länsstyrelsen i Stockholm eftersom det kan vara olagligt. ”Kommunens rivningsföreläggande strider både mot svensk grundlag och mot Europakonventionens bestämmelser om egendomsskydd”, säger Erik Scherstén, jurist på Centrum för rättvisa.


Det var den 27 mars 2024 som stadsbyggnadsnämnden i Haninge kommun beslutade att Inga-Lill och Bo Ragnars attefallshus som de investerat över en miljon kronor i måste rivas. Annars väntar ett vite på 100 000 kronor. Av beslutet, som väckt stor uppmärksamhet, framgår att attefallshuset står placerat 4,16 meter från tomtgränsen – och inte de 4,5 meter som gäller för placering av bygglovsbefriade attefallshus.

– Beslutet kom som en chock för oss. Vi ifrågasätter inte att huset står fel, men vad har kommunen och allmänheten för intresse av att det rivs? Det måste finnas utrymme för sunt förnuft, säger parets son Ola Liljemark Ragnar.

Att huset står fel beror på att entreprenören av misstag mätt avståndet från ett gränsstaket som inte helt överensstämde med de formella fastighetsgränserna. Huset hamnade därför 34 centimeter för nära granntomten – ett skogsparti som ägs av kommunen. Entreprenören tog på sig ansvaret för misstaget, men gick sedan i konkurs. Och kommunen hävdar att lagen säger att den inte får godkänna felplaceringen. Kommunen menar i stället att den är tvungen att ingripa och besluta att huset ska rivas. 

Men kommunens bedömning är felaktig, menar Erik Scherstén, jurist på Centrum för rättvisa: 

– Kommunen påstår att plan- och bygglagstiftningen kräver att huset rivs men resonemanget håller inte. Kommunen har inte bara haft möjlighet att låta huset stå kvar – den har varit skyldig att göra det.

Nu överklagar Inga-Lill Ragnar rivningsbeslutet till Länsstyrelsen i Stockholm med hjälp av Centrum för rättvisa. Enligt överklagandet uppfyller kommunens beslut inte de krav på bland annat proportionalitet som följer av egendomsskyddet i svensk grundlag och Europakonventionen – vilket innebär att kommunens beslut är olagligt.

– Inga-Lill och Bo Ragnars situation är ett tydligt exempel på varför det finns ett krav på proportionalitet i grundlagen. Så här orimligt ska det inte kunna bli. Nu måste länsstyrelsen upphäva rivningsföreläggandet, avslutar Erik Scherstén.

Läs kommunens rivningsbeslut här.

Läs Inga-Lill Ragnars överklagande här.

Kontakt