Josefin Granberg

Office Manager

Josefin Granberg

Arbetslivserfarenhet

  • Office Manager, Centrum för Rättvisa, 2022–
  • Service koordinator och avtalsadministratör, Kungliga tekniska högskolan, 2021–2022
  • Office Manager/Ledningsassistent, SACO, 2017–2021