Christina Ramberg

Styrelseledamot

Christina Ramberg

Arbetslivserfarenhet (i urval) 
Centrum för rättvisa, styrelseledamot, 2021–
Allmänna reklamationsnämnden, Extern ordförande, 2023–
Professor i civilrätt, Stockholms universitet, 2011–
Professor i handelsrätt, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, 1998–2011

Utbildning (i urval)
Juris doktor i civilrätt, Stockholms universitet, 1992
Jur.kand., Stockholms universitet, 1984