Elsa Haggård

Jurist, Associate (föräldraledig)

Elsa Haggård

Arbetslivserfarenhet

  • Jurist, Centrum för rättvisa, 2022–
  • Bolagsjurist, Caverion, 2017–2022
  • Tingsnotarie, Solna tingsrätt, 2015–2017
  • Biträdande jurist, Mannheimer Swartling Advokatbyrå, 2013–2015

Utbildning

  • Juristexamen, Stockholms universitet, 2013
  • Criminal Justice studies, San Diego State University, 2011

Rättsfall med Elsa Haggård

Erik Dahlström mot Arvika kommun

Under sex års tid var Erik Dahlström felaktigt placerad i särskola av Arvika kommun. Med hjälp av Centrum för rättvisa begärde han skadestånd från kommunen för att han fråntogs sin grundlagsskyddade rätt till utbildning. Arvika kommun har beslutat att betala hela det begärda skadeståndet på 250 000 kronor.