Rättssäkerhet

Erik Dahlström mot Arvika kommun

Under sex års tid var Erik Dahlström felaktigt placerad i särskola av Arvika kommun. Med hjälp av Centrum för rättvisa begärde han skadestånd från kommunen för att han fråntogs sin grundlagsskyddade rätt till utbildning. Arvika kommun har beslutat att betala hela det begärda skadeståndet på 250 000 kronor.


– Det känns väldigt bra att äntligen få upprättelse. Jag är tacksam att Arvika kommun tagit sitt ansvar och varit så lyhörda under hela processen. Jag hoppas att fler kommuner tar till sig av detta så att andra som drabbats också kan få upprättelse, säger Erik Dahlström.

När Erik Dahlström var åtta år beslutade Arvika kommun att placera honom i särskolan. Men Erik Dahlström upplevde aldrig att han hörde hemma där. Vid 15 års ålder tog han själv initiativ till en utredning som visade att han inte tillhörde särskolans målgrupp varför han i stället borde ha gått i den vanliga grundskolan.

När felet uppdagades beslutade kommunen att särskoleplaceringen skulle upphöra. Erik Dahlström skulle börja årskurs nio när han flyttades tillbaka till grundskolan. Han hade då gått sex år i särskola, och i jämförelse med sina klasskamrater som gått i grundskolan hade han stora kunskapsluckor. Han gick därför ut grundskolan med ofullständiga betyg, utan möjlighet att söka till högre utbildning.

Under 2010 och 2011 genomförde Skolinspektionen en tillsyn av närmare 60 kommuners beslut om särskoleplaceringar. Många kommuner, bland andra Arvika kommun, uppvisade stora brister i hur särskoleplaceringar hanterades vilket föranledde allvarlig kritik. I Erik Dahlströms fall konstaterade Skolinspektionen att kommunens beslut att placera honom i särskola hade fattats på ett ofullständigt underlag: två av fyra utredningar saknades.

Med hjälp av Centrum för rättvisa överlämnade Erik Dahlström den 2 mars 2022 ett skadeståndskrav på 250 000 kronor till Arvika kommun. Kravet grundar sig på att kommunen har överträtt Erik Dahlströms grundlagsskyddade rätt till utbildning genom det felaktiga beslutet att placera honom i särskolan.

Arvika kommun har vidgått att det förekommit brister i handläggningen av Erik Dahlströms särskoleplacering och beslutat att fullt ut tillmötesgå Erik Dahlströms skadeståndskrav. Kommunen har också bett om ursäkt för det inträffade.

– Det är positivt att Arvika kommun tar sitt ansvar och ger Erik Dahlström den upprättelse han förtjänar. Vi vet att det finns många barn som drabbats på liknande sätt som Erik Dahlström och vi hoppas att andra kommuner tar efter Arvika kommuns agerande, säger Erica Wide, jurist på Centrum för rättvisa och ombud tillsammans med Elsa Haggård och Ludvig Öhrling.