Helena Myrin

Jurist, Associate (föräldraledig)

Helena Myrin

Arbetslivserfarenhet

  • Jurist, Centrum för rättvisa, 2018–
  • Tingsnotarie, Södertörns tingsrätt, 2017–2018
  • Notarie, Allmänna reklamationsnämnden, 2016–2017
  • Intellectual Property Advisor, CSC, 2014–2016
  • Uppsatspraktikant, Utrikesdepartementet, 2013
  • Paralegal, Signet Lawyers Pty Ltd, 2012

Utbildning

  • Juristexamen, Stockholms universitet, 2013
  • Dispute Resolution, Negotiation, Law of Slavery and Human Trafficking, University of Technology Sydney, 2012
  • Certificate in Advanced English, University of Cambridge, 2006

Rättsfall med Helena Myrin

Felicia Hogrell mot Sveriges Lantbruksuniversitet

Justitieombudsmannen (JO) riktar kritik mot Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) för att ha vidtagit olagliga yttrandefrihetsrepressalier mot veterinärstudenten Felicia Hogrell. JO uttalar att statliga lärosäten inte får ingripa mot studenter för att de använt sin grundlagsskyddade yttrandefrihet. Ändå utsattes Felicia Hogrell för repressalier av SLU efter att hon i två uppmärksammade debattartiklar i Expressen kritiserat metoder för svensk grisslakt. JO:s beslut kommer att bli vägledande för svenska högskolor och universitet i frågan om studenters yttrandefrihet.