Elmer Jonstoij Berg

Jurist, Associate

Elmer Jonstoij Berg
  • Jurist, Centrum för rättvisa, 2023–
  • Praktikant, Kulturdepartementet, 2023

Utbildning

  • Juristexamen, Uppsala Universitet, 2023
  • Studier i ekonomi, kommunikation och historia, Universitat Autònoma de Barcelona, 2021

Rättsfall med Elmer Jonstoij Berg

Sofia Sundström mot staten

Sofia Sundström drabbades av långsam handläggning när hennes myndighetsärende blev liggande utan åtgärd i ett år och elva månader. Men när hon vände sig till Justitiekanslern (JK) för att få upprättelse för rättighetsöverträdelsen fick hon nobben. Enligt JK får ärenden ligga på hög i två år innan den enskildes rätt har överträtts. Centrum för rättvisa hjälper nu Sofia att stämma staten för att utmana JK:s praxis som urholkar den grundläggande rätten att få en rättslig prövning inom skälig tid.