Aktuellt Student

Sök till nästa omgång av Projekt rättegång!


Nu har du som läser juristprogrammet chansen att få en unik inblick i ett av Centrum för rättvisas ärenden genom att följa med oss före, under och efter huvudförhandlingen i ett av våra rättsfall. Den här gången handlar det om syskonen Leif och Anita Lignell. Deras barndomshem riskerar att tvångsinlösas av Östersunds kommun i syfte att bereda plats åt ett närliggande köpcentrum.

Vad handlar fallet om?

Under tidigt 1960-tal köpte syskonen Lignells far en fastighet med tillhörande bostadshus i landsbygdsområdet Lillänge i Östersunds kommun. Såväl Leif som Anita Lignell har tillbringat en stor del av sin barndom och uppväxt i det röda huset som än idag finns på fastigheten. Sedan familjen Lignell köpte huset har Östersunds kommun gradvis omvandlat området Lillänge från ett landsbygdsområde till ett handelsområde. Från att ha legat i ett område med gårdar och lantbruk omges huset idag av ett köpcentrum och tillhörande parkeringsplats.

Familjen Lignell har inte motsatt sig att området har förändrats på det sätt som skett, men varit mån om att få behålla sitt hem. I kontakter med familjen har kommunen lovat att huset ska få stå kvar. I beskrivningen till den aktuella detaljplanen anges att fastigheten får nyttjas för boende ”så länge fastighetsägaren önskar”.

Men trots detta löfte ansökte Östersunds kommun i april 2020 om att tvångsinlösa marken eftersom kommunen anser att den behövs för att utveckla handelsområdet. Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt beviljade kommunens ansökan utan att göra någon egentlig avvägning mellan kommunens och Leif och Anita Lignells intresse av marken. Nu ska Mark- och miljööverdomstolen avgöra om Östersunds kommun får tvångsinlösa syskonens fastighet.

Läs mer om fallet här: https://centrumforrattvisa.se/syskonen-lignells-mot-ostersunds-kommun/

Vad är Projekt rättegång?

Projekt rättegång ger juriststudenter möjlighet att följa med bakom kulisserna på Centrum för rättvisas rättsfall. I det här fallet får en grupp juriststudenter möjlighet att följa med oss innan, under och efter huvudförhandlingen i målet Leif och Anita Lignell mot Östersunds kommun. Vi träffas kvällen innan på Centrum för rättvisas kontor i Gamla stan, där vi tillsammans går igenom målet, rättsfrågorna och våra förberedelser inför huvudförhandlingen. Dagen efter möts vi utanför Mark- och miljööverdomstolen och går på huvudförhandlingen. Efteråt tar vi oss tillbaka till kontoret där vi diskuterar och analyserar förhandlingen.

När?

Måndagen den 26 september kl. 17.00–19.00: Introduktionsseminarium där vi bjuder på middag.

Tisdagen den 27 september kl. 09:00–17:00: Huvudförhandling i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt samt avslutningsseminarium. Vi bjuder på lunch under förhandlingspausen och fika på avslutningsseminariet.

Hur?

Skicka din ansökan till [email protected] senast söndagen den 18 september. Ansökan ska innehålla ett kortare personligt brev där det framgår varför du vill delta, uppgift om lärosäte och termin samt ett telefonnummer som vi kan nå dig på. Märk din ansökan med ”Projekt rättegång” i ämnesraden.

Var?

Introduktionsseminariet hålls på Centrum för rättvisas kontor i Gamla stan. Adressen är Skeppsbron 20, 111 30 Stockholm.

Huvudförhandlingen hålls i Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Adressen är Birger Jarls torg 16, 103 17 Stockholm.

Efter huvudförhandlingen beger vi oss till Centrum för rättvisas kontor för ett avslutningsseminarium.

Har du några frågor? Hör av dig till [email protected].

Vi ser fram emot din ansökan!