Aktuellt

Uppsatstävling: 25 000 kr till bästa examensuppsats inom fri- och rättigheter


Har du skrivit en examensuppsats om fri- och rättigheter? Ansök om 2022 års Midander-Lönnstipendium senast den 2 oktober 2022!

För att uppmuntra och uppmärksamma studier av fri- och rättigheter har Centrum för rättvisa instiftat Midander-Lönnstipendiet. Stipendiet uppgår till 25 000 kronor och delas ut i december varje år till den student som under det senaste året har skrivit den bästa uppsatsen om fri- och rättigheter, rättsstats- eller rättssäkerhetsfrågor.

För att vara aktuell för stipendiet behöver din uppsats:

  • vara en examensuppsats inom juristprogrammet eller – om du läser en annan utbildning – skriven på magister- eller masternivå,
  • behandla fri- och rättigheter, rättsstats- eller rättssäkerhetsfrågor som är av betydelse i Sverige,
  • ha betygsatts med högsta betyg (t.ex. A, AB eller VG), och
  • vara betygsatt det senaste året.

Du skickar in din ansökan per e-post till [email protected] senast den 2 oktober 2022. Din ansökan ska innehålla uppsatsen och en kopia på ditt betyg.

Vill du tipsa om en uppsatsförfattare som borde få stipendiet? Maila författarens namn och lärosäte till [email protected].

Läs mer om stipendiet på https://centrumforrattvisa.se/student/#midander.

Vi ser fram emot att läsa din uppsats!

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy:http://centrumforrattvisa.se/personuppgiftspolicy/