Category

Uncategorized

Fri- och rättighetsinternat 2021

By Uncategorized

Centrum för rättvisas Fri- och rättighetsinternat är höjdpunkten i vårt studentprogram. Varje sommar sedan 2004 får trettio juriststudenter chansen att under fyra dagar diskutera konstitutionell rätt och strategisk processföring med landets främsta jurister. Ansök till 2021 års internat senast den 30 april!

För artonde året i rad anordnar vi vårt populära sommarinternat där du som deltagare får träffa några av landets främsta jurister, delta i spännande diskussioner och case-övningar samt träffa några av Centrum för rättvisas klienter. Justitieråd, professorer, JK, Riksåklagaren och Advokatsamfundets generalsekreterare föreläser regelbundet på internatet – föregående års program hittar du här (PDF). För mer information om innehållet på internatet, se filmen nedan.

När är internatet?

Årets internat äger rum den 17–20 augusti 2021 Villa Lovik utanför Stockholm alternativt digitalt via Zoom. Information om internatet kommer ske fysiskt eller digitalt kommer under juni månad.

Vad kostar det?

Internatet är kostnadsfritt för dig som deltagare. Eget hotellrum och alla måltider ingår. Det är också möjligt att ansöka om resestipendium för upp till halva resekostnaden. 

Vem kan delta?

Internatet riktar sig till dig som studerar på juristprogrammet, har läst minst sex terminer och är intresserad av strategisk processföring och individens fri- och rättigheter.

Hur du ansöker

Sista ansökningsdag för 2021 års internat är den 30 april 2021. Ansökan skickas till rekrytering@centrumforrattvisa.se och ska innehålla personligt brev, meritförteckning samt betyg från juristprogrammet. Märk din ansökan med ”Fri- och rättighetsinternat”.

Har du frågor? 

Hör av dig till Lisa Andersson.

Behandling av personuppgifter

Centrum för rättvisa är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som du skickar till oss i samband med din ansökan. Mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter finns i vår personuppgiftspolicy.

Policy för kommentarer på Centrum för rättvisas sociala medier

By Uncategorized

Centrum för rättvisas sociala medier syftar till att informera och skapa diskussion om individens fri- och rättigheter. Vi välkomnar debatt och olika åsikter, samtidigt som vi värnar ett sakligt och respektfullt diskussionsklimat. Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla är enligt lag skyldig att ha uppsikt över den samt i vissa fall ta bort meddelanden som kan bryta mot lagen. Med beaktande av detta har följande policy för Centrum för rättvisas sociala medier tagits fram.

En kommentar kan komma att döljas eller tas bort vi bedömer att den

  • inte anknyter till det ämne som det ursprungliga inlägget handlar om,
  • innehåller ett alltför aggressivt språk eller personangrepp,
  • är hotfull eller uppmanar till våld, hat och/eller andra handlingar som är olagliga,
  • innehåller rasistiska kommentarer eller andra grovt nedsättande kommentarer om personer eller grupper,
  • innehåller skildringar som avses i 16 kap. 10 a § brottsbalken (barnpornografibrott) eller 16 kap. 10 c § brottsbalken (olaga våldsskildring),
  • utgör reklam eller spam (t.ex. för att kommentaren postats flera gånger),
  • innehåller känsliga personuppgifter,
  • är skriven på ett annat språk än svenska eller engelska (eftersom vi då inte kan granska innehållet),
  • riskerar att utgöra intrång i tredje mans rättigheter, t.ex. upphovsrätt, eller
  • innehåller länkar till sidor/innehåll som Centrum för rättvisa inte ansvarar för, om det kan finnas risk för att innehållet i länkarna är oförenligt med lag eller denna policy.

Tänk på att dina kommentarer kan läsas av alla andra. Lämna därför inga känsliga uppgifter.

Användare som inte respekterar denna policy kan komma att blockeras från att göra nya inlägg.

Om ni ser kommentarer som bryter mot denna policy kan ni anmäla det via meddelande till Centrum för rättvisas konto på Facebook/Instagram/LinkedIn.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!