Uncategorized

Policy för kommentarer på Centrum för rättvisas sociala medier


Centrum för rättvisas sociala medier syftar till att informera och skapa diskussion om individens fri- och rättigheter. Vi välkomnar debatt och olika åsikter, samtidigt som vi värnar ett sakligt och respektfullt diskussionsklimat. Den som tillhandahåller en elektronisk anslagstavla är enligt lag skyldig att ha uppsikt över den samt i vissa fall ta bort meddelanden som kan bryta mot lagen. Med beaktande av detta har följande policy för Centrum för rättvisas sociala medier tagits fram.

En kommentar kan komma att döljas eller tas bort vi bedömer att den

  • inte anknyter till det ämne som det ursprungliga inlägget handlar om,
  • innehåller ett alltför aggressivt språk eller personangrepp,
  • är hotfull eller uppmanar till våld, hat och/eller andra handlingar som är olagliga,
  • innehåller rasistiska kommentarer eller andra grovt nedsättande kommentarer om personer eller grupper,
  • innehåller skildringar som avses i 16 kap. 10 a § brottsbalken (barnpornografibrott) eller 16 kap. 10 c § brottsbalken (olaga våldsskildring),
  • utgör reklam eller spam (t.ex. för att kommentaren postats flera gånger),
  • innehåller känsliga personuppgifter,
  • är skriven på ett annat språk än svenska eller engelska (eftersom vi då inte kan granska innehållet),
  • riskerar att utgöra intrång i tredje mans rättigheter, t.ex. upphovsrätt, eller
  • innehåller länkar till sidor/innehåll som Centrum för rättvisa inte ansvarar för, om det kan finnas risk för att innehållet i länkarna är oförenligt med lag eller denna policy.

Tänk på att dina kommentarer kan läsas av alla andra. Lämna därför inga känsliga uppgifter.

Användare som inte respekterar denna policy kan komma att blockeras från att göra nya inlägg.

Om ni ser kommentarer som bryter mot denna policy kan ni anmäla det via meddelande till Centrum för rättvisas konto på Facebook/Instagram/LinkedIn.