Yrkes- och näringsfrihet

Marian Gheorghe mot Migrationsverket


Att bilplåtslagaren Marian Gheorghe var oumbärlig för sin arbetsgivare räckte inte för Migrationsverket. Han räknandes inte som en nyckelperson enligt regelverket. Godtyckliga regler, menade Marian och tog strid mot myndigheten. Till slut fick han både behålla jobbet och erhålla permanent uppehållstillstånd.

När Toyota Center i Nacka behövde tillsätta en ny bilplåtslagare fick ägaren Kenneth Levin leta länge. Till slut hittade han en kvalificerad plåtslagare – i Rumänien. Marian tog anställning och flyttade till Sverige för sitt nya jobb på Toyota Center. Tiden gick och Marian blev oumbärlig för företaget som sedan har fortsatt att växa.

Inte ”nyckelperson”
När arbetstillståndet löpte ut ansökte Marian om ett permanent uppehållsstillstånd för att kunna fortsätta bo och arbeta i Sverige. Både Marian och Kenneth blev chockade när beslutet kom. Marian klassades inte som en nyckelperson på arbetsmarknaden och kunde därför inte få tillstånd att stanna i landet. Detta trots att bristen på bilplåtslagare var skriande och att han var ovärderlig för företaget.

Rätt att utöva sitt yrke
Myndigheter ska, enligt grundlagen, inte hindra personer från att utöva sitt yrke eller människor från att bedriva näringsverksamhet om det inte finns ett angeläget allmänt intresse. Regler som hindrar människors yrkes- och näringsfrihet måste dessutom vara tydliga och utan godtycke. De svenska reglerna för vilka som klassas som nyckelpersoner har nu ändrats och utgår istället från vad arbetsgivarna själva efterfrågar. I april 2004 förlängde Utlänningsnämnden Marians tillfälliga tillstånd med 12 månader. Därefter fick Marian permanent uppehållstillstånd och kan stanna i Sverige och på Toyota Center.