Yrkes- och näringsfrihet

Agneta Folcker mot Stockholms stad

När Agneta efter många år som korvgumma ville sälja sin verksamhet, satte kommunen käppar i hjulet. Tillståndet för att sälja korv tillhör inte företaget – när det står på hjul. Annat är det för kioskägare. Men Agneta stod upp för sin rätt som företagare och fick till slut sälja sitt företag till marknadsvärdet.


Agneta Folcker sålde i nästan 20 år  korv från sin vagn på Hamngatan i centrala Stockholm. Under åren som gick hade hon skaffat sig en fast kundkrets bland innerstadsfolket. Agneta visste precis vad hennes stamkunder ville ha. Vissa kom förbi några dagar i veckan bara för att prata lite grann. Hennes korvhandel blev ett framgångsrikt företag. När hon ville prova nya vägar och sälja sitt företag blev hon hindrad av ett orättvist regelverk. Agnetas tillstånd att sälja korv följde inte med företaget vid försäljningen – eftersom det stod på hjul. Men vad är ett korvstånd på hjul värt utan sitt tillstånd?

Specialregler för korvförsäljning på hjul
Reglerna är inte bara fel för att de olagligen hindrar företagare. Det är dubbelt orättvist eftersom det inte finns liknande regler för fasta korvstånd, tobakskiosker eller grillkök. Hade Agneta bara haft pinnar istället för hjul hade hon fått sälja sitt företag till marknadsvärdet. Med gällande regler var företaget inte värderat till någonting.

Gav sig inte
Men Agneta vägrade att ge sig. I november 2005 skrev hon till trafiknämnden i Stockholm. Hon hävdade att denna begränsning av hennes näringsfrihet inte bara var orättvis, utan även olaglig. Hon krävde att hennes rättigheter skulle klarläggas. Trafikkontoret gav sitt svar i början av februari 2006. Kommunen backade. Ägarbyte i och med försäljning är inte ett giltigt skäl till att återkalla eller vägra förlänga ett tillstånd. En seger för Stockholms korvgummor och korvgubbar, som tvingade kommunen att medge deras rätt att sälja sina företag på marknadsmässiga villkor. Agneta har fortsatt med korvförsäljning. Numera jobbar hon med konceptet ”hyr en korvgubbe” och åker omkring med korvvagn till bröllop och företagsevents.

Grundlagen på sin sida
Näringsfriheten skyddas av grundlagen som säger att begränsningar bara får göras för att skydda angelägna allmänna intressen. Dessutom får kommun eller myndighet inte fatta beslut som drabbar företagare utan ett tydligt stöd i lag.