Nyheter

Håll dig uppdaterad med senaste nyheterna från Centrum för rättvisa.

Förlikning om rättegångskostnader i förvaltningsmål

Trots att Sylvie vann mot Skatteverket i Högsta förvaltningsdomstolen tvingades hon betala för sin advokat ur egen ficka. För att få ersättning hänvisades hon till att inleda en ny rättegång mot staten i allmän domstol. Men handläggningen drog ut på tiden och Sylvie har därför valt att ingå en förlikning med staten. ”Fallet visar problemet med att enskilda tvingas föra dubbla processer för att gå skadefria när myndigheterna gör fel”, säger Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för rättvisa.

Centrum för rättvisas fall blir lagutredning 

I mars 2022 beslutade Högsta förvaltningsdomstolen att Centrum för rättvisas klient Sylvie inte kunde få ersättning för de rättegångskostnader hon haft för att rätta till ett felaktigt beslut från Skatteverket i förvaltningsrätten (HFD 2022 ref. 10). Nu har regeringen meddelat att den ska tillsätta en utredning för att se över om reglerna för kostnadsersättning i förvaltningsmål borde ändras.

Falu kommun går fri från ansvar för John Walters död

Falu kommun placerade femårige John Walter på HVB-hemmet Platea i Hagfors, trots att kommunen kände till att hemmet hade allvarliga säkerhetsbrister. Drygt två veckor senare hittades han drunknad i en närliggande älv.
Tidigare i år frikändes två anställda vid HVB-hemmet från vållande till annans död. I dag går även Falu kommun fri från ansvar för John Walters död, enligt en dom från Falu tingsrätt. ”Vi kommer att överklaga domen. Föräldrar måste kunna lita på att kommuner inte placerar barn på livsfarliga HVB-hem”, säger Fredrik Bergman Evans, chef för Centrum för rättvisa som företräder föräldrarna.

Domstol stoppar förbudet mot ”persiska vinet” – Shahram Soltanis drycker tillåtna tills vidare

Shahram Soltanis dröm om att återuppväcka den anrika persiska vintraditionen grusades, när Livsmedelsverket i oktober 2023 beslutade att förbjuda all produktion och försäljning av hans drycker. Enligt myndigheten fick Shahram Soltani inte kalla dryckerna för vin – och inte för något annat heller. Nu har Förvaltningsrätten i Uppsala stoppat Livsmedelsverkets förbud i väntan på slutlig prövning. ”En viktig delseger för Shahram som nu får återuppta sin försäljning. Men förbudet borde aldrig ha utfärdats och bör upphävas för gott”, säger Fredrik Thorslund, jurist på Centrum för rättvisa och ombud för Shahram Soltani.

Livsmedelsverket förbjöd Shahram Soltanis persiska vin – nu tar han strid för sin dröm

I en liten fabrik i Småland drömde entreprenören Shahram Soltani om att återuppväcka den anrika persiska vintraditionen, som varit bannlyst i Iran sedan 1979. Efter att ha ordnat med alla tillstånd gjorde hans drycker succé hos Systembolaget och bland internationella vinkännare. Men då beslutade Livsmedelsverket att förbjuda produkterna, eftersom vindruvorna odlats utanför EU. Enligt Livsmedelsverket får Shahram Soltani inte kalla sina produkter för vin – och inte för något annat heller. ”Livsmedelsverkets förbud är fel. Det strider mot näringsfriheten och bör omedelbart stoppas. Till skillnad från i Iran är drycken laglig i Sverige”, säger Fredrik Thorslund, jurist på Centrum för rättvisa som hjälper Shahram Soltani att ta strid mot beslutet.

Sofia Sundström får skadestånd – ”oacceptabelt” att lägga myndighetsärende på hög i nästan två år

Länsstyrelsen lät Sofia Sundströms ärende ligga på hög i nästan två år utan åtgärd. Enligt statens advokat Justitiekanslern (JK) var handläggningstiden inte olagligt lång. JK har under lång tid ansett att gränsen för olagligt långsam handläggning ska dras först efter två års passivitet från myndigheternas sida. Men nu har Stockholms tingsrätt underkänt JK:s praxis och slagit fast att väntetiden i Sofia Sundströms fall varit oacceptabel. ”Tingsrättens dom innebär att JK måste tänka om”, säger Olivia Möller, jurist på Centrum för rättvisa.

Hovrätten ger Arne Gavelin rätt – höjer skadestånd för felaktigt förvaltarskap 

Svea hovrätt har i dag dömt staten att betala skadestånd för brott mot Europakonventionen. Domen gäller Arne Gavelin som felaktigt sattes under förvaltarskap och fråntogs rätten att bestämma över sitt liv under ett års tid. Han får nu skadestånd med 80 000 kronor för rättighetsöverträdelsen. ”Domen innebär en upprättelse för Arne Gavelin, men han har rätt till ett mycket högre skadestånd och kommer därför att överklaga till Högsta domstolen”, säger Natalie Staff, jurist på Centrum för rättvisa.

Europadomstolen kräver svar från Sverige om behandlingen av visselblåsarna i Macchiarini-affären  

Forskarna som avslöjade en av Sveriges största medicinska skandaler, stämplades själva som medskyldiga till forskningsfusk av Karolinska Institutet (KI). De fick ingen möjlighet att försvara sig mot anklagelserna eller överklaga till domstol. Med hjälp av Centrum för rättvisa anmälde visselblåsarna Sverige till Europadomstolen, som nu inleder en granskning av fallet och kräver svar från Sverige.

Region Skånes försök att köpa sig fri från rättsprocess stoppas

Tidigare i år stämde Olivia vårdgivaren Region Skåne för att hennes rätt till kroppslig integritet och självbestämmande överträtts i samband med hennes förlossning. För att undvika en rättslig prövning gick regionen med på att betala skadestånd till Olivia, samtidigt som den förnekade ansvar för rättighetsöverträdelsen. Men i ett unikt beslut underkänner nu Kristianstads tingsrätt regionens manöver – regionen får inte köpa sig fri från ansvar. Därför fortsätter nu rättsprocessen om regionens ansvar för det inträffade.

Ola Hjelms tomt blev värdelös på grund av felaktigt strandskyddsbeslut – nu tar han sitt fall till Europadomstolen

Under fyra års tid hindrade myndigheterna Ola Hjelm från att bebygga sin fastighet i Norrtälje. Detta trots att det var uppenbart att det inte behövdes strandskydd på fastigheten. Ola Hjelm har under många års tid drivit rättsprocesser i olika instanser. Till slut fick han dispens för att bygga sitt hus, men har därefter nekats upprättelse och kompensation av svenska domstolar. Med hjälp av Centrum för rättvisa tar han nu sitt fall till Europadomstolen för att stärka egendomsskyddet i Sverige.