Henrik Gustavsson mot Byggnads

2009

Stockholms tingsrätt

Stämningsansökan Henrik Gustavsson

TR Stämningsansökan 2009-07-08

Henrik Gustavsson stämmer fackförbundet Byggnads för brott mot hans rätt till föreningsfrihet och äganderätt enligt Europakonventionen.

8 juli, 2009

Stockholms tingsrätt

Svaromål Byggnads

TR Svaromål Byggnads 2009-10-19

Byggnads svaromål. Byggnads motsätter sig att betala skadestånd och begär att käromålet ska avvisas. Enligt Byggnads bör målet prövas i Arbetsdomstolen.

19 oktober, 2009

Stockholms tingsrätt

Yttrande Henrik Gustavsson

TR Yttrande Henrik Gustavsson 2009-12-03

Henrik Gustavssons yttrande.

3 december, 2009

2010

Stockholms tingsrätt

Beslut

TR Tingsrättens beslut i forumfrågan 2010-02-03

Stockholms tingsrätts beslut i forumfrågan. Tingsrätten kommer fram till att målet ska prövas i tingsrätt och inte i Arbetsdomstolen.

3 februari, 2010

Svea hovrätt

Beslut

HR Hovrättens beslut i forumfrågan 2010-10-13

Svea hovrätts beslut i forumfrågan. Även hovrätten kommer fram till att målet ska prövas i allmän domstol.

13 oktober, 2010

2011

Högsta domstolen

Beslut

HD beslut ej prövningstillstånd 2011-06-01

Högsta domstolen beslutar att inte pröva forumfrågan. Hovrättens beslut vinner därför laga kraft.

1 juni, 2011

2012

Stockholms tingsrätt

Dom

Tingsrättens mellandom 2012-07-10

Stockholms tingsrätts mellandom om förutsättningarna för Byggnads skadeståndsansvar. Tingsrätten kommer fram till att Byggnads inte kan bli skadeståndsskyldig, även om stridsåtgärderna skulle vara oförenliga med Europakonventionen.

10 juli, 2012

Svea hovrätt

Överklagande Henrik Gustavsson

HR Överklagande Henrik Gustavsson 2012-07-26

Henrik Gustavssons överklagande till Svea hovrätt.

26 juli, 2012

Svea hovrätt

Yttrande Byggnads

HR Yttrande Byggnads 2012-12-17

Byggnads svarsskrift över överklagandet till Svea hovrätt.

17 december, 2012

2013

Svea hovrätt

Dom

Hovrättens mellandom 2013-05-28

Svea hovrätts mellandom angående förutsättningarna för Byggnads skadeståndsansvar. Även hovrätten kommer fram till att Byggnads inte har något ansvar enligt Europakonventionen.

28 maj, 2013

Högsta domstolen

Överklagande Henrik Gustavsson

HD Överklagande Henrik Gustavsson 2013-06-25

Henrik Gustavssons överklagande till Högsta domstolen.

25 juni, 2013

Hösta domstolen

Komplettering Henrik Gustavsson

HD Komplettering Henrik Gustavsson 2013-08-28

Henrik Gustavsson komplettering av överklagandet.

28 augusti, 2013

2014

Högsta domstolen

Beslut

HD Beslut om prövningstillstånd2014-09-24

Högsta domstolens ger prövningstillstånd i frågan om Byggnads ansvar för kränkningar av Europakonventionen.

24 september, 2014

2015

Högsta domstolen

Dom

Högsta domstolens mellandom 2015-12-17

Högsta domstolens mellandom angående förutsättningarna för Byggnads skadeståndsansvar (NJA 2015 s. 899). Högsta domstolen kommer fram till att Byggnads har ett visst ansvar för kränkningar av rättigheter enligt Europakonventionen.

17 december, 2015

2016

Stockholms tingsrätt

Yttrande Henrik Gustavsson

TR Yttrande Henrik Gustavsson 2016-11-02

Henrik Gustavssons yttrande.

2 november, 2016

Stockholms tingsrätt

Yttrande Byggnads

TR Yttrande Byggnads 2016-12-16

Byggnads yttrande.

16 december, 2016

2017

Stockholms tingsrätt

Dom

Tingsrättens dom 2017-12-08

Stockholms tingsrätt dom. Tingsrätten kommer fram till att Byggnads stridsåtgärder kränkt Henrik Gustavssons rätt till föreningsfrihet och äganderätt enligt Europakonventionen och att stridsåtgärderna varit "kvalificerat otillbörliga". Byggnads förpliktas därför att betala skadestånd till Henrik Gustavsson.

8 december, 2017

2018

Svea hovrätt

Överklagande Henrik Gustavsson

HR Överklagande Henrik Gustavsson 2018-01-29

Henrik Gustavssons överklagande till Svea hovrätt. Henrik Gustavsson begär att hovrätten ska förplikta Byggnads att betala hela det begärda beloppet.

29 januari, 2018

Svea hovrätt

Överklagande Byggnads

HR Överklagande Byggnads 2018-01-29

Byggnads överklagande till Svea hovrätt.

29 januari, 2018

2019

Svea hovrätt

Dom

Hovrättens dom 2019-03-13

Svea hovrätts dom. Hovrätten instämmer i tingsrättens bedömning att stridsåtgärderna kränkt Henrik Gustavssons rätt till föreningsfrihet och äganderätt enligt Europakonventionen men anser inte att stridsåtgärderna varit "kvalificera otillbörliga". Henrik Gustavsson förpliktas som förlorande part att betala Byggnads rättegångskostnader med 2,7 miljoner kronor.

13 mars, 2019

Högsta domstolen

Överklagande Henrik Gustavsson

HD Överklagande Henrik Gustavsson 2019-04-28

Henrik Gustavssons överklagande till Högsta domstolen.

28 april, 2019

Högsta domstolen

Beslut

HD Beslut ej prövningstillstånd 2019-09-24

Högsta domstolen beslutar att inte ge prövningstillstånd. Det betyder att hovrättens dom vinner laga kraft.

24 september, 2019

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!