Andrei Myslivets mot Migrationsverket

By 2017-09-13 mars 4th, 2020 Kompetensutvisning
Andrei Myslivets har haft kollektivavtalsenlig lön under hela sin anställning. Trots det har Migrationsverket beslutat att utvisa Andrei eftersom lönen inte överensstämt med anställningserbjudandet. Nu ska Andreis fall prövas av Migrationsöverdomstolen. Foto: Linus Meyer.

Andrei Myslivets har haft kollektivavtalsenlig lön och kollektivavtalsenliga anställningsvillkor i övrigt – trots det vill Migrationsverket utvisa honom. Migrationsverkets beslut har överklagats och migrationsdomstolen har fastställt beslutet. Som skäl för det angavs att Andrei Myslivetsfått en lägre lön än den som angetts i anställningserbjudandet. Nu ska Migrationsöverdomstolen, högsta instans, pröva fallet. 

– Jag anser att migrationsdomstolen har dömt fel i det här fallet och tillmätt anställningserbjudandet en betydelse som det faktiskt inte har, säger Andrei Myslivets ombud Fredrik Bergman, chefsjurist på Centrum för rättvisa, till tidskriften Arbetet. (Läs hela artikeln här)

Vad är det som har hänt?

Andrei Myslivets har bott i Sverige i nio år och har haft tillsvidareanställning som isoleringsmontör sedan 2011. Han har haft tidsbegränsade arbetstillstånd som gällt till början av år 2016. Efter den senaste tillståndsperioden ansökte Andrei om permanent uppehållstillstånd, vilket han kände sig säker på att få.

Men Migrationsverket beslutade att Andrei och hans hustru skulle utvisas ur landet och att de skulle lämna landet inom fyra veckor. Skälen för Migrationsverkets beslut var att Andreis lön inte hade varit kollektivavtalsenlig eller överensstämt med vad som utlovats inför arbetstillståndet.

Migrationsverkets beslut överklagades till migrationsdomstolen, som konstaterade att lönen förvisso varit kollektivavtalsenlig, men att uppehållstillstånd ändå inte kunde beviljas. Anledningen till det var att lönen inte hade överensstämt med vad som utlovats i anställningserbjudandet. Migrationsdomstolens avgörande överklagades till högsta instans, Migrationsöverdomstolen, som meddelade prövningstillstånd den 21 juni 2017.

Vad händer i fallet nu?

Nu ska Andreis fall prövas i Migrationsöverdomstolen. Centrum för rättvisa företräder Andrei och hans hustru. Frågan Migrationsöverdomstolen ska ta ställning till är om förlängning av arbetstillstånd kan beviljas när en arbetstagare erhållit lägre lön än vad som uppgavs i samband med tidigare ansökan.

Andrei uppger till tidskriften Arbetet att han har hela sitt liv i Sverige – kompisar, arbete, boende. Han kan inte lämna landet nu, utan tror på rättvisa och att den måste komma i någon tid.

Centrum för rättvisas fall med pizzabagaren Danyar Mohammedfrån Jokkmokk avgörs också av Migrationsöverdomstolen i höst. Migrationsöverdomstolens domar i de båda fallen kommer bli vägledande (prejudicerande) för många liknande fall.

Läs mer

Läs mer om fallet i media

Högsta instans prövar om isoleringsmontör får stanna”, Arbetetden 24 augusti 2017.
”Andrei Myslivets väg genom rättsväsendet”, Arbetetden 24 augusti 2017.