Josefin Granberg

Office Manager

Arbetslivserfarenhet
Office Manager, Centrum för Rättvisa, 2022–
Service koordinator och avtalsadministratör, Kungliga tekniska högskolan, 2021–2022
Office Manager/Ledningsassistent, SACO, 2017–2021

Foto: Stefan Tell

Kontaktuppgifter