Yrkes- och näringsfrihet

Felix Warren mot Socialstyrelsen

Felix Warren tvingades börja om hela sin AT-tjänstgöring på grund av att han avslutade sin läkarexamen vid ”fel” tidpunkt. Socialstyrelsen höll inte sitt tidigare löfte om att han skulle få sin läkarlegitimation trots att han sköt på sin examen, utan valde istället att tillämpa en ändring i lagstiftningen retroaktivt. Hans karriär försenades och löneförhöjningarna fick vänta. Men tillslut gav domstolen Felix Warren rätt.


Socialstyrelsen ändrade den första januari 2011 sin praxis för hur ansökningar om läkarlegitimation ska bedömas. Det sammanföll med nya regler på sjukvårdsområdet som tydligt slog fast att examen måste vara avklarad innan AT-tjänstgöringen. Dessförinnan fick läkare som påbörjat sin AT-tjänst utan fulbordad läkarexamen men som slutfört den senare ut sina läkarlegitimationer. De kunde alltså skjuta upp något eller några moment i utbildningen till senare. Felix Warren har genom att gå igenom 900 beviljade ansökningar under 2010 konstaterat att i 15–16 stycken av dem hade uppenbarligen examen inte fullbordats i tid.

Så var fallet också med Felix Warren. Han hade bara källförteckningen kvar i sitt projektarbete på endast fem högskolepoäng i maj 2009 innan allt skulle vara avklarat. Han beslutade sig då för att skjuta upp denna icke-kliniska introduktionskurs till vetenskapligt arbete till senare och fick löften från såväl Socialstyrelsen som sjukhuset i Västerås att det inte var något hinder för att påbörja AT-tjänstgöringen.

Efter två år på sjukhuset i Västerås skulle AT-tjänstgöringen vara avklarad och Felix Warren siktade vidare mot att bli specialist. Men Socialstyrelsen vägrade ge honom läkarlegitimationen.

Första offret
Felix Warren skulle nu bli ett av de första offren i Socialstyrelsens nya policy – att neka legitimationer till alla som inte hade tagit sin examen och gjort AT-tjänstgöringen i rätt ordning. Nu var de gamla löftena från myndigheterna inget värda och att tillämpa försämringar retroaktivt ansågs inte utgöra något problem. Det som gällde när Felix Warren inledde sin AT-tjänstgöring och under en stor del av hela den perioden skulle inte längre gälla trots att han gick in i tjänstgöringen med de förutsättningarna.

Lagstiftning med retroaktiv verkan är förbjuden när det handlar om brott och skatteregler. Men Felix Warren och ombudet från Centrum för rättvisa menar att retroaktivitet också på hälso- och sjukvårdsområdet borde undvikas. Det är dessutom inte förenligt med de krav på förutsebarhet och rättssäkerhet som rimligen kan ställas på svenska myndigheter att agera som Socialstyrelsen gjort på.

Följderna för Felix Warren om han tvingas göra hela AT-tjänstgöringen i repris blir svåra.

– Jag har ju fått en lägre lön genom detta och karriären försenas. Jag blir misstänkliggjord när min AT-tjänst underkänns vilket för många läkare för tankarna till att jag missbrukat min förskrivningsrätt eller gjort mig skyldig till ett allvarligt brott, säger Felix Warren.

Förvaltningsrätten gav Felix Warren rätt
Under förhandlingen i förvaltningsrätten, dit Felix Warren överklagat Socialstyrelses beslut, fick han äntligen möjlighet att ställa sina frågor direkt till Socialstyrelsen via deras ombud. Ombudet skyllde Socialstyrelsens plötsliga praxisändring och retroaktiva tillämpning på en enskild handläggare som hanterat ansökningar om läkarlegitimation.

Strax före jul kom den tidiga julklappen. I och med att Felix Warren innan tjänstgöringen fick information av Socialstyrelsen att det var tillåtet att påbörja allmäntjänstgöring utan avlagd examen och med beaktande av att Socialstyrelsens ändrat sin praxis i frågan ansåg förvaltningsrätten att det skulle vara ”stötande” att neka Felix Warren legitimation. Socialstyrelsens beslut att avslå Felix Warrens ansökan om legitimation upphävdes därmed.

 • Mars 2012

  • Socialstyrelsen

   Beslut

 • December 2012

  • Förvaltningsrätten i Stockholm

   Dom