Personlig integritet

Sjukhusfilmningen i Uppsala läns landsting


akutmottagningen ing 60, Akademiska sjukhuset

En svårt sjuk patient filmades när han vårdades i livets slutskede på Akademiska sjukhuset i Uppsala, utan att mannen eller hans anhöriga hade samtyckt till filmningen. Landstinget tillät filmningen och medverkade till att mannens dödskamp blev kommersiell TV-underhållning. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde mannens anhöriga landstinget för kränkningen. I november 2014 fick de anhöriga rätt i hovrätten, som tillerkände dem 20 000 kr var i skadestånd.  

Patienten kom in på Akademiska sjukhuset i september 2007 sedan han blivit akut sämre i sin cancersjukdom. Två dagar senare dog han. Under tiden som patienten vårdades på sjukhuset hade landstinget släppt in och gett sin tillåtelse till ett tv-team att filma sjukhusets verksamhet och dess patienter – däribland den cancersjuke mannen. Landstinget lät också tv-teamet filma när personalen beskrev patientens hälsotillstånd ingående. Patienten själv hade aldrig gett sitt samtycke till filmningen.

En dryg månad senare satt patientens fru och dotter framför tv:n då avsnittet av ”Sjukhuset” med deras make respektive pappa visades på TV3. Serien fick direkt stort genomslag med över 350 000 tittare.

– Jag blev chockad, säger dottern.

Familjen blev mycket skakad över att se mannen i bild mitt under deras sorgearbete och begravningsförberedelser. Även andra anhöriga och vänner kände igen honom och kontaktade familjen.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde de anhöriga landstinget och gjorde gällande att de hade rätt till skadestånd eftersom landstinget hade röjt sekretessbelagda uppgifter samt överträtt deras rätt till privatliv enligt Europakonventionen.

I november 2014 slog Svea hovrätt fast att landstinget var skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen och tillerkände de anhöriga med 20 000 kronor var i skadestånd. Efter hovrättens dom bad landstingsrådet om ursäkt för landstingets agerande.

Inlagor, domar och beslut:

Tingsrättens dom
Uppsala tingsrätt, 23 december 2013
Hovrättens dom
Svea hovrätt, 26 november 2014

Fallet i media (i urval):
”När en döende patient blev bra tv”
Dagens Nyheter, 25 november 2013
”När etiken fallerar”
Upsala Nya Tidning, 20 december 2013
”Dödssjuk man filmades på sjukhus – dom idag”
Sveriges Radio, 23 december 2013
”Sjukhusfilmning: TV3 ska inte sitta vid dödsbädden”
Dagens Nyheter, 24 december 2013
”Vi vill att pappa får upprättelse”
Upsala Nya Tidning, 15 oktober 2014
”Pappans dödskamp filmades – nu får de skadestånd”
Dagens Nyheter, 25 november 2014
”Landstinget ska betala skadestånd för filmad patient”
Sverige Radio P4 Uppland, 26 november 2014
”Nu skipas rättvisa”
Upsala Nya Tidning, 26 november 2014
”Skadestånd till anhöriga- dom i hovrätten”
Sverige Radio P1 Studio Ett, 26 november 2014