Personlig integritet

Sjukhusfilmningen i Uppsala läns landsting

En svårt sjuk patient filmades när han vårdades i livets slutskede på Akademiska sjukhuset i Uppsala, utan att mannen eller hans anhöriga hade samtyckt till filmningen. Landstinget tillät filmningen och medverkade till att mannens dödskamp blev kommersiell TV-underhållning. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde mannens anhöriga landstinget för kränkningen. I november 2014 fick de anhöriga rätt i hovrätten, som tillerkände dem 20 000 kr var i skadestånd.


Akutmottagningen ingång 60, Akademiska sjukhuset

Patienten kom in på Akademiska sjukhuset i september 2007 sedan han blivit akut sämre i sin cancersjukdom. Två dagar senare dog han. Under tiden som patienten vårdades på sjukhuset hade landstinget släppt in och gett sin tillåtelse till ett tv-team att filma sjukhusets verksamhet och dess patienter – däribland den cancersjuke mannen. Landstinget lät också tv-teamet filma när personalen beskrev patientens hälsotillstånd ingående. Patienten själv hade aldrig gett sitt samtycke till filmningen.

En dryg månad senare satt patientens fru och dotter framför tv:n då avsnittet av ”Sjukhuset” med deras make respektive pappa visades på TV3. Serien fick direkt stort genomslag med över 350 000 tittare.

– Jag blev chockad, säger dottern.

Familjen blev mycket skakad över att se mannen i bild mitt under deras sorgearbete och begravningsförberedelser. Även andra anhöriga och vänner kände igen honom och kontaktade familjen.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde de anhöriga landstinget och gjorde gällande att de hade rätt till skadestånd eftersom landstinget hade röjt sekretessbelagda uppgifter samt överträtt deras rätt till privatliv enligt Europakonventionen.

I november 2014 slog Svea hovrätt fast att landstinget var skadeståndsskyldig enligt skadeståndslagen och tillerkände de anhöriga med 20 000 kronor var i skadestånd. Efter hovrättens dom bad landstingsrådet om ursäkt för landstingets agerande.

Pressklipp
 • December 2013

  • Uppsala tingsrätt

   Dom

 • November 2014

  • Svea hovrätt

   Dom