Föreningsfrihet

Sofia Appelgren mot Hotell- och Restaurangfacket

I december 2006 försattes salladsbaren Wild’n Fresh i Göteborg i blockad av Hotell- och restaurangfacket, HRF. Varken ägaren eller hennes anställda ville teckna kollektivavtal. Centrum för rättvisa lät advokatbyrån Mannheimer Swartling granska anställningsvillkoren – och de var lika bra eller bättre än kollektivavtalet på 9 av 10 punkter.


Göteborgsrestaurangen Wild’n Fresh försattes i december 2006 i blockad av HRF, eftersom restaurangen inte ville teckna kollektivavtal. De anställda var inte med i facket.

HRF påstod att restaurangens villkor var sämre ”på alla punkter”. Centrum för rättvisa hjälpte Wild’n Fresh att få till stånd en seriös jämförelse med kollektivavtalet. Uppdraget gick till advokatfirman Mannheimer Swartling, som gick igenom och jämförde alla relevanta villkor avseende de fyra personer som var eller hade varit anställda på restaurangen sedan blockaden varslades.

Lika bra eller bättre villkor
Det visade sig att HRF:s uppgifter byggde på en utredning, som inte ens kontaktat Wild’n Fresh för att få reda på fakta. Mannheimer Swartling hade däremot tillgång till både kollektivavtalet och restaurangens villkor. Genomgången visade att Wild’n Fresh betalade lön och semesterersättning som var högre än vad som krävdes enligt kollektivavtalet. I fråga om sjuklön, mertidsersättning med mera låg Wild’n Fresh på de nivåer som krävdes enligt lag och kollektivavtal. Flera av de villkor som HRF påstod var sämre vid Wild’n Fresh aktualiserades inte ens för restaurangens personal.

Åtgärdade en brist
Wild’n Fresh hade sämre villkor än kollektivavtalet på en viktig punkt. Det försäkringsbolag som restaurangen tidigare hade anlitat erbjöd inte ett lika omfattande försäkringsskydd som det skydd som kollektivavtalet erbjöd genom Fora Försäkringscentral AB (Fora). Restaurangen åtgärdade detta direkt genom att teckna samma försäkringspaket hos Fora. Därmed var även försäkringsvillkoren desamma som enligt kollektivavtalet.

HRF menade vidare att de anställda vid Wild’n Fresh skulle ha otillåtna anställningsformer. Det var både felaktigt och irrelevant. I enlighet med huvudregeln i lagen om anställningsskydd (LAS) var anställningarna vid Wild’n Fresh tillsvidareanställningar, och de anställda var tillförsäkrade de rättigheter som följde av denna anställningsform.

Sålde restaurangen
I februari 2007 blev pressen på ägaren Sofia Appelgren för stor, och hon sålde restaurangen. Det blev därför aldrig fråga om någon rättslig prövning av blockaden – däremot påverkade fallet debatten.

Det är självklart att fack och företag ska få teckna kollektivavtal. Men det är en viktig principfråga att det ska bygga på frivillighet, särskilt om de anställda inte är med i facket och om villkoren är lika bra eller bättre än kollektivavtalet. I fallet Wild’n Fresh bedrev HTF dessutom en kampanj mot restaurangens ägare och anställda som var både osaklig och kränkande.

Pressklipp