Rättssäkerhet

Claus Carizzo mot staten

Polisen brände företagaren Claus Carizzos bokföringsmaterial, sedan en förundersökning mot honom lagts ned. Men polisen kontaktade inte ens Claus Carizzo och bröt mot kravet att hämta in hans uttryckliga samtycke. En kränkning av äganderätten, konstaterar Justitiekanslern, som har ålagt polisen att betala 100 000 kronor i skadestånd.


Efter två års utredande lades förundersökningen mot Carrizo ned och han trodde att han slutligen kunde andas ut. I stället möttes han av en ny motgång: Beskedet om att polisen förstört hans bokföring som enligt Skatteverket ska sparas i minst tio år.

Trots att Claus Carizzos advokat flera gånger vänt sig till myndigheten för att få ut den beslagtagna egendomen och utan hänsyn till gällande regelverk att polisen måste ha ägarens uttryckliga samtycke brände polisen Claus Carizzons bokföring och privata handlingar.

Claus Carizzo krävde, med hjälp av sin advokat Hans Potila Strömsnes, skadestånd för händelsen. Centrum för rättvisa bistod med ett yttrande som gällde det ideella skadeståndet för kränkningen av äganderätten i Europakonventionen som bränningen av hans bokföringsmaterial innebar. Det var på denna grund JK beviljade skadestånd.

Rättssäkerhetsfråga
En grundsten i en demokrati är att myndigheter respekterar lagen. Äganderätten i Europakonventionen som aktualiseras i Carrizos fall kräver att ett ingrepp sker i enlighet med lag. I och med att polisen brände Carrizos bokföringsmaterial utan hans samtycke bröt polisen mot lagen och kränkte därmed hans äganderätt enligt Europakonventionen.

JK har tidigare kritiserat hanteringen av den beslagtagna egendomen dock utan att ta ställning till skadeståndsfrågan. Men den 16 november beviljade alltså JK skadestånd om 100 000 kr grundat på Europakonventionen.