Rättssäkerhet

Javier Zavala mot staten

Javier Zavala registrerades felaktigt i belastningsregistret sedan en brottsling stulit hans identitet. Det tog myndigheterna mer än ett år att korrigera misstaget – på kuppen förlorade Javier Zavala jobbet som säkerhetsvakt.


I januari 2004 fick Javier Zavala ett brev från länsstyrelsen om att han fanns registrerad i belastningsregistret som dömd till ett nio månaders fängelsestraff för försök till grovt rån i Norge. Javier Zavala, som inte varit i Norge sedan han var barn, vände sig genast till myndigheterna med studie- och arbetsintyg från den aktuella perioden och protesterade mot den felaktiga uppgiften.

Drygt ett års väntan
Trots att det redan tidigt blev uppenbart för myndigheterna att Javiers Zavalas identitet hade blivit stulen och att registreringen var felaktig – bland annat anmälde en norsk medborgare sig själv för att i en rättegång ha uppgett sig vara Javier Zavala – skickade Javier Zavala fram och tillbaka mellan polisen, säkerhetspolisen och registermyndigheten i drygt ett år innan registreringen togs bort.

Begärde skadestånd
Rätten till rättegång inom skälig tid är en mänsklig rättighet som skyddas i artikel 6 i Europakonventionen. Högsta domstolen har slagit fast att den som drabbas av oskäliga väntetider har rätt att få skadestånd i svensk domstol.

Vidare har Javier Zavalas rätt till respekt för privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen kränkts. Rikspolisstyrelsen har redan i ett yttrande till JK medgett att han har rätt till skadestånd med stöd av personuppgiftslagen för den kränkning av den personliga integriteten som han drabbats av.

Med Centrum för rättvisa som ombud begärde Javier Zavala skadestånd hos JK i november 2008. Den 29 mars 2010 beslutade JK om skadestånd på drygt 26 000 kr. JK konstaterar att den felaktiga registreringen strider mot personuppgiftlagen och utgör en allvarlig kränkning av den personliga integriteten.