Rättssäkerhet

Mattias Jansson och Greger Thorsén mot staten

Bilskoleföretagarna Mattias Jansson och Greger Thorsén hamnade i en tvist med varandra. Men när de väntat mer än fem år på tingsrättens prövning fick de nog. De löste sin konflikt själva och bestämde sig för att gemensamt stämma staten för orimliga väntetider. Högsta domstolen dömde ut 40 000 respektive 45 000 vardera i skadestånd för kränkningen av Europakonventionen.


Greger Thorsén hyrde under 2001 in sin bilskoleverksamhet i Mattias Janssons företag – Mattias Trafikskola i Fagersta. Men det uppstod en konflikt om de ekonomiska villkoren. Mattias Jansson ansökte i oktober 2002 om stämning till tingsrätten.

Inaktiv domstol
Det började bra. En muntlig förberedelse – som är ett möte mellan domstolen och parterna som har till syfte att förbereda en huvudförhandling – hölls i januari 2003. Men sedan hände ingenting. Trots upprepade påtryckningar från parterna och deras om bud vidtog domstolen inga nya åtgärder för att föra målet framåt. I januari 2008 kunde inte Mattias Jansson och Greger Thorsén vänta längre – en pågående rättstvist utan slut i sikte tog för mycket energi både personligen och från affärsverksamheten. Därför kontaktade de varandra och gjorde upp om en lösning.

JO-kritik och åtal
Handläggningen av deras fall granskades senare av Justitieombudsmannen, JO, när denna genomförde en revision av verksamheten vid Västmanlands tingsrätt. Denna granskning ledde både till omfattande JO-kritik mot domstolen samt att en domare åtalades och fälldes för tjänstefel.

Detta var i och för sig välkommet. Samtidig kan konstateras att JO-kritik kan leda till förändringar på systemnivå, men inte medför någon kompensation till de enskilda som till exempel drabbats av orimliga väntetider. Det senare förutsätter att enskilda själva anmäler sina fall till Justitiekanslern, JK, eller stämmer staten vid domstol.

Begär skadestånd
Rätten till rättegång inom skälig tid är en mänsklig rättighet som skyddas i artikel 6 i Europakonventionen. Högsta domstolen har slagit fast att den som drabbas av oskäliga väntetider har rätt att få skadestånd i svensk domstol.

I mars 2009 stämde Mattias Bilskola och Greger Thorsén staten med Centrum för rättvisa som ombud för att få skadestånd som kompensation för tingsrättens övertramp. Huvudförhandling hölls i Stockholms tingsrätt den 30 mars 2010. JK hade gått med på att betala ut 25 000 kronor vardera till de drabbade företagarna. I en dom den 20 april 2010 konstaterade domstolen att det rör sig om en kränkning av Europakonventionen och att Mattias och Greger har rätt till 50 000 kr vardera i skadestånd.

Hovrätten sänkte den 18 november 2010 skadeståndet till 30.000 kronor, mindre än i tingsrätten men mer än vad JK gått med på.

Den 13 juli 2011 meddelade dock Högsta domstolen prövningstillstånd i målet. Huvudförhandling hölls den 8 februari 2012. Under förhandlingen fick rätten bestående av ordföranden Stefan Lindskog, referenten Leif Thorsson, Svante O Johansson, Ella Nyström och Agneta Bäcklund höra hur Mattias Jansson och Greger Thorsén vid upprepade tillfällen försökte få Västmanlands tingsrätt att sätta igång deras mål utan att något hände.
Gunnar Strömmer ansvarade för sakframställningen och därvid tog ombuden Clarence Crafoord och Anna Rogalska Hedlund vid. JK representeras av Peter Lindström och Anna Skarhed.
Clarence Crafoord hävdade att fallet med bilskoleföretagarna måste vara ”något av ett rekord”:
– Det är det värsta jag varit med om på det här området, sa han.

Den 11 april kom Högsta domstolens dom som innebar en höjning av skadeståndet till 40 000 kronor för Mattias Trafikskola och 45 000 för Greger Thorsén. Det är alltså i stort sett fråga om en fördubbling jämfört med vad JK från början ville gå med på och 50 procents höjning i relation till hovrättens dom. Detta får betydelse för alla de som drabbas av långsam handläggning i domstolarna.

Pressklipp