Yrkes- och näringsfrihet

Fawzia Barjawi mot Jordbruksverket

Jordbruksverket har utan stöd i lag tvingat små butiker och importörer runt om i landet att sluta sälja vissa fruktjuicer. Dessutom har flera felaktigt tvingats betala straffavgifter på upp till 20 000 kronor. Nu kräver fem av de drabbade skadestånd och en ursäkt av myndigheterna.


I den så kallade retursystemsförordningen finns en bestämmelse som säger att dryck i plastflaskor och metallförpackningar ska återvinnas. Den som inte följer reglerna om återvinning straffas med en avgift. Av samma bestämmelse framgår att detta inte gäller mejeriprodukter och juicer. I fem kända fall har Jordbruksverket struntat i undantagsregeln när det gäller fruktjuicer från bland annat Iran. De som sålt juicen har tvingats upphöra med det och dessutom betala straffavgifter på upp till 20 000 kronor.

Men Fawzia Barjawi, en av de drabbade företagarna, fann sig inte i Jordbruksverkets beslut utan överklagade till Miljödomstolen – och fick rätt. De burkar som juicen säljs i var inte bara undantagna från skyldigheten att återvinna. Dessutom visade Jordbruksverkets egna utredningar att det inte finns något återvinningssystem som de aktuella förpackningarna kunde ingå i.

Flera av de drabbade företagarna kände oro och förvirring inför vilka regler som gällde. De hade ansträngt sig för att göra allting rätt, men ändå straffades de. Flera upplevde därför en avgift på upp till 20 000 kronor inte bara som ett ekonomiskt straff, utan som ett underkännande som företagare. Några hade även gjort betydande ekonomiska förluster.

I maj 2009 lämnade fem av de drabbade företagarna in sina krav skadeståndskrav till Justitiekanslern, JK. JK nekade företagarna skadestånd i ett beslut i maj 2010.