Rättssäkerhet

Lennart Johansson mot staten

Lennart Johansson tvingades vänta i över fyra år på en prövning av en tvist med en byggfirma. Trots att domstolen varit helt passiv i ett år och fyra månader och kritiserats av Justitieombudsmannen fann Justitiekanslern att Lennart Johansson inte hade rätt till skadestånd för den långsamma handläggningen. Men när Lennart Johansson sedan stämde staten slog domstolen fast att han hade utsatts för en kränkning av rätten till rättegång inom skälig tid enligt Europakonventionen och att han hade rätt till skadestånd.


Efter att en firma inte utfört ett hantverkaruppdrag fackmannamässigt hamnade Lennard Johansson i tvist med byggfirman i domstol. Men för domstolen tog det hela fyra år och tre månader att pröva Lennart Johanssons fall. Lennart Johansson är en av tusentals svenskar som varje år drabbas av domstolarnas långa handläggningstider.

– Kontakten med domstolsvärlden lämnade mig med en känsla av maktlöshet. Jag hade tidigare haft tron att om man får problem, om det inte går att komma överens, kan man alltid vända sig till en domstol som kan reda ut konflikten. Jag trodde aldrig att det skulle ta över fyra år innan det slutligen var över, säger Lennart Johansson.

Fick 10 000 kr, efter kamp mot JK
Lennart Johansson kände att han ville att staten skulle göra rätt för sig eftersom domstolen dragit ut så på tiden. Efter att Justitieombudsmannen, JO, hade uttalat kritik mot den långsamma handläggningen av Lennart Johanssons fall vände han sig till Justitiekanslern, JK, för att få gottgörelse – men JK sa blankt nej.

När Lennart Johansson sedan stämde staten och vann i första instans, överklagade JK till hovrätten. JK:s främsta invändning i processen var att Lennart Johansson var den huvudsakliga orsaken till fördröjningen. Därför tyckte JK att inget skadestånd överhuvudtaget borde utgå till Lennart Johansson. Lennart Johansson medgav från första början att han själv bidragit till viss fördröjning genom att bland annat begära anstånd i början av processen. Den stora merparten av fördröjningen måste däremot lastas domstolen som under flera längre perioder lät målet ligga utan åtgärder.

Även i hovrätten fick Lennart Johansson rätt mot staten, och slutligen 10 000 kr i skadestånd för den kränkning av rätten till rättegång inom skälig tid enligt Europakonventionen som han utsatts för.

Viktigt att enskilda som har rätt också får rätt
Hovrättens dom innebär en stor framgång för Lennart Johansson. Långsam handläggning drabbar många människor i Sverige och det är viktigt att enskilda får upprättelse så att förtroendet för rättsväsendet upprätthålls.

Centrum för rättvisa har under många år kämpat för att människor ska få rätt till skadestånd när de drabbats av domstolarnas långa handläggningstider. Efter år 2012, då Högsta domstolen bestämde skadeståndsnivåerna i två avgöranden där Centrum för rättvisa var ombud, har rättsläget klarnat något. Också när det gäller rättegångskostnaderna har enskilda fått besked med innebörden att de ska kunna stämma staten utan att riskera en massa rättegångskostnader vid förlust.

 • Maj 2013

  • Södertörns tingsrätt

   Dom

  • Svea hovrätt

   Överklagande

 • Juni 2013

 • Juni 2014

  • Svea hovrätt

   Dom