Yrkes- och näringsfrihet

Matei Amo mot Stockholms Stad

Samtidigt som Matei Amo slog upp portarna till sitt kafé placerade kommunen en sopstation bara några meter från lokalen. På samma plats hade Matei Amo tidigare ansökt om tillstånd för uteservering. Tillsammans med de boende i området fick Matei Amo kommunen att ge med sig och flytta sopstationen.


Två dagar innan Matei Amo skulle öppna sitt kafé, Amo Coffee House, placerade Norrmalms Stadsdelsförvaltning i Stockholm utan förvarning en stor återvinningsstation endast tre meter ifrån kaféets husfasad. Samma plats hade Matei Amo tidigare ansökt om tillstånd för uteservering på. Då fick han svaret att tillståndet kunde vänta tills säsongen för uteservering drog igång.

En kamp mot soporna
Men kaféägaren fick de boende i området med sig och kunde lämna in listor med 1 500 underskrifter till kommunen. Alla krävde de att få återvinningsstationen flyttad. Matei Amo kommenterade bland annat att när man nu har beviljat bygglov för kaféet borde man också ta ansvar för kaféets hygien. Kommunen tog inte sitt ansvar när man gav återvinningsstationen en plats så nära kaféverksamheten.

Invigde till slut uteserveringen
De höjda rösterna fick stadsdelsförvaltningen att ta sitt förnuft till fånga. När FTAB, bolaget som ansvarade för sopstationen, ville förnya sitt tillstånd för att ha stationen kvar på platsen för Matei Amos uteservering fick de beskedet att återvinningsstationen skulle flyttas. Beslutet överklagades till länsstyrelsen. Men länsstyrelsen tyckte att stadsförvaltningen hade gjort rätt. Kaféets intresse av hygien måste gå först. Matei Amoss kunder kunde äntligen inviga en uteservering utan sopor i sikte.