Yrkes- och näringsfrihet

Pontus Göransson mot Göteborgs kommun

Pontus Göransson sålde korv från en vagn. Under tre års tid betalade Pontus Göransson förskottsfakturor till Göteborgs kommun för livsmedelskontroller som sedan inte utfördes. Han var inte ensam – varje år betalade livsmedelsföretagare runt om i landet miljontals kronor för kontroller som inte utfördes. Domstolarna ville dock inte ge honom en krona tillbaka.


Pontus Göransson började sälja korv på Avenyn i Göteborg i januari 2007. Under åren 2007–2009 betalade han tusentals kronor i kontrollavgifter till Göteborgs kommun, utan att det utfördes någon kontroll av hans verksamhet. I början av 2009 höjde kommunen kontrollavgiften för att hans verksamhet ansågs behöva mer kontroll. Pontus Göransson betalade avgiften, men överklagade samtidigt beslutet. Han förstod inte varför kommunen plötsligt skulle kontrollera mer – kommunen hade ju aldrig utfört någon kontroll alls.

Fick inga besked
Under hela 2009 försökte han förgäves få besked om hur det gick i hans ärende. När länsstyrelsen fick upp ögonen för fallet visade det sig att kommunen aldrig hade skickat vidare hans överklagande. Det dröjde alltså mer än ett år innan Pontus Göranssons höjda avgift prövades. Han fick dock nog av vad han upplevde som ”luftfakturor” från kommunen och krävde återbetalning av 5 400 kronor. Dessutom JO-anmälde han kommunen för den oacceptabla hanteringen av hans överklagande. JO kritiserade i ett beslut kommunen för att det dröjt mer än ett år innan överklagandet lämnades över till länsstyrelsen från kommunen.

En av många
Pontus Göransson är bara en av många livsmedelsföretagare som inte fick den kontroll de betalat för. Enligt Livsmedelsverkets statistik blev hela 43 procent av Sveriges livsmedelsföretag utan kontroll under 2009. I en undersökning som branschtidningen Restaurangvärlden genomförde uppgav bara en av tio av de tillfrågade att kommunerna utfört det arbete som de tar betalt för.

I juli 2011 kom beslutet från länsstyrelsen som ansåg att de debiterade avgifterna var befogade. I överklagandet skriver Centrum för rättvisa att det finns påtagliga brister både vad gäller regelbundenhet och effektivitet i fråga om kontrollerna. Varje verksamhet ska kontrolleras efter behov. I annat fall skulle kontrollernas och därmed avgifternas storlek bli godtycklig.

Förvaltningsrätten kom till samma slutsats. Kammarrätten meddelade inte prövningstillstånd och det gjorde inte heller Högsta förvaltningsdomstolen. Därmed är fallet avslutat.