Likabehandling

Simon Wallmark mot Södertörns brandförsvarsförbund

Simon Wallmark satsade två år på en utbildning i räddnings- och säkerhetsarbete. Men Södertörns Brandförsvarsförbund nekade honom jobb vid rekryteringen av 32 nya medarbetare. Ett antal kvinnor med betydligt sämre eller inga relevanta meriter alls fick istället jobbet som brandman. Efter en förlikning med Södertörns Brandförsvarsförbund fick Simon Wallmark 100 000 kronor i ersättning för den olagliga diskrimineringen.


I juni 2011 fick Simon Wallmark sin efterlängtade examen i räddnings- och säkerhetsarbete. Han sökte då något av de 32 semestervikariat som Södertörns Brandförsvarsförbund utlyste för räddningstjänsterna i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommuner. Eftersom semestervikariaten inom räddningstjänsten fungerar som provanställning är de i praktiken den enda vägen in i yrket.

Men Simon Wallmark nobbades, trots att han tidigare hade praktiserat på en av räddningstjänsterna på Södertörn och hade fått jobb som industribrandman på deltid.

Av de 32 som fick tjänsterna hade tio av personerna varken någon brandmannautbildning eller tidigare erfarenhet av yrket. Fem av dessa personer var kvinnor och fem var män med annat etniskt ursprung än svenskt.

Positiv särbehandling kan vara tillåten under vissa förutsättningar. Ett av de krav som ställs är att den som får jobbet och den som nekas har lika eller nästan lika meriter. I det här fallet har Simon Wallmark betydligt bättre meriter än de kvinnor som fick jobb på Södertörns Brandförsvarsförbund. Etnisk positiv särbehandling är däremot helt förbjudet i Sverige.

Med hjälp av Centrum för rättvisa stämde Simon Wallmark Södertörns Brandförsvarsförbund för den olagliga diskrimineringen och begärde 100 000 kronor i skadestånd.

Under den muntliga förberedelsen i tingsrätten kunde en förlikning nås mellan parterna. Den innebar att Simon Wallmark fick precis så mycket som han yrkat, det vill säga 100 000 kronor av Södertörns Brandförsvarsförbund för den diskriminering som drabbat honom.

Pressklipp