Äganderätt

Boende i Akalla mot Boverket

Nystart i Akalla när boende till sist fick köpa sina lägenheter.
Hösten 2008 fick flera hundra boende i miljonprogramsförorten Akalla utanför Stockholm till slut förverkliga drömmen att köpa sina lägenheter. Innan dess hade Boverket satt stopp, och ärendet kört fast i domstolarna. Det krävdes en lagändring för att de skulle få rätt.


Paulo Marogna var en av de boende i två huslängor i Akalla utanför Stockholm sedan flera år kämpat för att få köpa sina lägenheter av kommunala Svenska Bostäder. Det handlade om att enskilda skulle få starta en boendekarriär, men också om att tillsammans bryta vanmakten och öka integrationen.

Svenska Bostäder ville sälja, kontrakten var skrivna och lånen på plats. Men enligt en ny lag – ägnad att stoppa ombildningen i Stockholms innerstad – krävdes även tillstånd av Länsstyrelsen. I februari 2003 kom Länsstyrelsens beslut – två hus med jämna portnummer fick ja, medan två hus med udda nummer fick nej. Om alla skulle få ja menade Länsstyrelsen att hyressättningen i bruksvärdessystemet skulle äventyras, eftersom antalet allmännyttiga lägenheter skulle bli för få i området. Ett år senare fastställde Boverket Länsstyrelsens beslut.En av de två föreningar som fick nej i Akalla – Nystaden 2 med cirka 100 boende – beslutade sig för att gå vidare till domstol. De tog rygg på ett annat ärende rörande Östberga, som också drevs av Centrum för rättvisa. Men i juni 2004 avslog Länsrätten i Stockholm överklagandet, och föreningen gick vidare till Kammarrätten. Där vidtog en komplicerad och flera år lång process om vem som egentligen hade rätt att pröva ärendet.

Domstolsprocessen gick aldrig i mål. Men den blev under alla omständigheter överspelad när riksdagen i juni 2007 avskaffade tillståndskravet för allmännyttiga bostadsföretag som vill sälja lägenheter till boende. Därmed öppnades åter möjligheten för de boende i Akalla att köpa sina lägenheter. Hösten 2008 blev drömmen sann – följ utvecklingen på föreningen Nystadens hemsida, www.nystaden.se.

Pressklipp