Yrkes- och näringsfrihet

Rameez Hussain mot Migrationsverket

Migrationsverket har beslutat att utvisa systemutvecklaren Rameez Hussain som sedan 2016 arbetat som senior apputvecklare på ett IT-företag i Stockholm. Bakgrunden till utvisningen är att Rameez Hussains tidigare arbetsgivare, för fem år sedan, valt fel försäkringspaket för honom. Med hjälp av Centrum för rättvisa har Rameez Hussain överklagat utvisningsbeslutet till Migrationsöverdomstolen. Fallet kan få betydelse för många andra arbetskraftsinvandrare som trots en stark anknytning till den svenska arbetsmarknaden ändå drabbas av Migrationsverkets kompetensutvisningar.


Foto: Marie Dahlén

– Jag har arbetat hos min nuvarande arbetsgivare i fem år och har alltid haft hög lön och bra villkor. Varken jag eller min arbetsgivare förstår poängen med att utvisa mig för misstag som någon annan gjort för länge sedan, säger Rameez Hussain.

Systemutvecklare är eftertraktade på den svenska arbetsmarknaden och Arbetsförmedlingen har länge klassat yrket som ett bristyrke. Trots detta har de så kallade kompetensutvisningarna orsakat stora problem för branschen, vilket fallet med Rameez Hussain är ett av många exempel på.

Rameez Hussain har en masterexamen i datavetenskap från Umeå universitet och har arbetat i Sverige i över sju års tid. Sedan 2016 arbetar han på ett IT-företag i Stockholm som är specialiserat på mobilapputveckling. Rameez Hussain tjänar omkring 50 000 kronor i månaden och har ett fullgott försäkringsskydd. Enligt hans arbetsgivare har han unika spetskompetenser som ingen annan på företaget har.

En person som har arbetat i Sverige under fyra av de senaste sju åren kan ansöka om ett permanent uppehållstillstånd för arbete. Det gjorde Rameez Hussain i mars 2020, men trots att han arbetat i Sverige sedan 2013 beslutade Migrationsverket i stället att han skulle utvisas. I november 2021 upprätthöll Migrationsdomstolen i Malmö utvisningsbeslutet. Skälen för utvisningen är att Rameez Hussain hos tidigare arbetsgivare saknat ett fullgott försäkringsskydd. Bristerna i försäkringsskyddet berodde på att arbetsgivaren av misstag tecknat ett försäkringspaket för arbetare och inte tjänstemän, vilket systemutvecklare betraktas som.

Med hjälp av Centrum för rättvisa överklagade Rameez Hussain utvisningsbeslutet till Migrationsöverdomstolen. Den 30 december 2021 beslutade Migrationsöverdomstolen att inte bevilja prövningstillstånd i målet. Det betyder att utvisningsbeslutet står fast.

– Rameez Hussains fall illustrerar hur Migrationsverket gång på gång utvisar eftertraktad arbetskraft och fortsätter att tillämpa reglerna för uppehålls- och arbetstillstånd på ett orimligt hårt sätt. För permanent uppehållstillstånd är det enligt lagen utlänningens anknytning till den svenska arbetsmarknaden och bidrag till samhällsutvecklingen som ska bedömas, säger Alexandra Loyd, jurist vid Centrum för rättvisa som tillsammans med Lisa Greene och Emanuel Klerfelt Johansson är ombud för Rameez Hussain.

Kontakt