Yrkes- och näringsfrihet

Sebastian Jonsson mot Fastighetsmäklarnämnden

Under mer än ett års tid nekade Fastighetsmäklarnämnden Sebastian Jonsson rätten att utöva sitt yrke i Sverige. Skälet var att han hade en norsk i stället för en svensk utbildning. Med hjälp av Centrum för rättvisa ansökte Sebastian Jonsson om ersättning hos Justitiekanslern för förlorad inkomst. Justitiekanslern fann i sitt beslut att Fastighetsmäklarnämnden medvetet agerat i strid med EU-rätten och tillerkände Sebastian Jonsson skadestånd om 335 630 kronor.


– Jag är oerhört glad över Justitiekanslerns beslut. Man känner sig rätt så liten när man slåss mot staten men det här visar att även vanliga människor kan få rätt, säger Sebastian Jonsson i en kommentar.

Bakgrunden är att Sebastian Jonsson utbildade sig till fastighetsmäklare i Oslo och fick en norsk mäklarlicens. Efter fem års framgångsrikt arbete i Norge bestämde han sig för att flytta hem till Sverige. Enligt EU-rätten var en norsk mäklarlicens giltig för att arbeta som mäklare även här.

Men den svenska statliga Fastighetsmäklarnämnden satte medvetet stopp. Trots att Sebastian Jonsson uppfyllde behörighetskraven tyckte nämnden att Sebastian Jonsson skulle göra ett kompletteringsprov innan han kunde få en svensk licens. Nämndens agerande slog hårt mot Sebastian Jonsson – resultatet blev att han hindrades från att utöva sitt yrke under ett helt år, trots att han fick ett flertal anställningserbjudanden.

Med hjälp av Centrum för rättvisa begärde Sebastian Jonsson därför skadestånd av staten i december 2007. Justitiekanslern fann att nämndens beslut var godtyckligt och gick på tvärs mot både EU:s regelverk och entydig praxis från EU-domstolen. Dessutom fanns inte ens något kompletteringsprov.

Sebastian Jonsson fick därför det skadestånd på 335 630 kronor som han begärde, bland annat som kompensation för förlorad inkomst.